Eenmalige huurverlaging voor een deel van onze huurders

16 februari 2021

Goed nieuws voor huurders die met een laag inkomen in een woning met een te hoge huurprijs wonen. Deze huurders krijgen in 2021 een eenmalige huurverlaging. Dit is geregeld in de nieuwe Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Rhiant kijkt op dit moment naar welke huurders hier recht op hebben. Voor 1 april krijgen de huurders die huurverlaging ontvangen een brief. 

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Iedere woningcorporatie, dus ook Rhiant, wijst woningen passend toe. Dit betekent dat wij een woning aan een nieuwe huurder toewijzen, waarbij we al rekening houden dat de huurprijs past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, de huur die u betaalt in de loop van de tijd te hoog is geworden voor uw inkomen. Je zou kunnen zeggen dat de woning dan niet langer passend is bij het inkomen. Om te voorkomen dat huurders hierdoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag 2020 de maatregel aangekondigd om deze huurders tegemoet te komen en hun huur eenmalig te verlagen. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
De eenmalige huurverlaging geldt alleen voor die woningen waarvan de netto huurprijs hoger is dan € 633,25. Is uw netto huurprijs € 633,25 of lager, dan is deze al passend bij uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De eenmalige huurverlaging geldt dus uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een netto huurprijs hoger dan € 633,25.

U ontvangt voor 1 april automatisch bericht wanneer u in aanmerking komt
Of uw huur werkelijk wordt verlaagd, hangt naast de huurprijs van uw woning ook af van uw inkomen. De Belastingdienst heeft aan Rhiant doorgegeven welke huurders, die nu meer dan € 633,25 aan netto huur betalen, ook een inkomen hebben onder een bepaalde inkomensgrens. Hiervoor is gekeken naar het inkomen over 2019. De Belastingdienst heeft ons alleen laten weten of u boven of onder een bepaalde inkomensgrens valt en dus niet wat u precies verdient. Als uw inkomen is opgevraagd, dan heeft u hier als het goed is inmiddels bericht over ontvangen van de Belastingdienst zelf.

In het overzicht op deze pagina kunt u precies zien voor wie de huurverlaging geldt. Huurders van Rhiant die in één van deze categorieën vallen, krijgen van ons voor 1 april 2021 een brief met daarin het bericht dat zij in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging en vinden in deze brief ook meteen hun nieuwe netto huurprijs. Komt u in aanmerking voor de huurverlaging? Dan ontvangt u dus vanzelf bericht van ons.


De huurverlaging gaat uiterlijk op 1 mei 2021 in
De huurverlaging gaat uiterlijk op 1 mei 2021 in. Komt u in aanmerking voor de huurverlaging, dan ontvangt u dus voor 1 april 2021 een brief van ons.

Gevolgen voor de huurtoeslag
Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Vergeet niet om uw nieuwe netto huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door te geven aan de Belastingdienst. Rhiant geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Denkt u dat u misschien toch in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging?
Heeft u in 2020 te maken gehad met een inkomensdaling? Dan heeft u misschien ook recht op de eenmalige huurverlaging. Omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, moet u de huurverlaging in dat geval zelf bij ons aanvragen.

Wanneer u zelf een eenmalige huurverlaging aanvraagt, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staan de voorwaarden voor u op een rij:

  • Uw inkomen moet op het moment van uw aanvraag sinds een periode van 6 maanden of langer gedaald zijn tot 50% van de inkomensgrens zoals deze vermeld staat in het overzicht rechts op deze pagina. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt hierin niet mee.
  • U moet dit kunnen aantonen met salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent.
  • Ook heeft u een verklaring nodig over de actuele samenstelling van het huishouden: aantal personen en leeftijden. Die verklaring kunt u opvragen bij de gemeente waarin u woont.

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl
Wilt u meer informatie over de huurverlaging? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08:00 tot 12:00 bereikbaar via telefoon 078 – 6812152 of mail info@rhiant.nl.

Reageer op dit nieuwsbericht