Bewonersinitiatievenfonds

Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont, dat de verhoudingen met uw buren goed zijn en dat de wijk schoon, heel en veilig is. Als bewoner van de wijk weet u het beste wat daar nog aan ontbreekt en wat de leefbaarheid in en rondom uw woning kan verbeteren. Rhiant stelt hiervoor budget beschikbaar.

Doel van het fonds
Met het bewonersinitiatievenfonds wil Rhiant initiatieven die de leefbaarheid bevorderen in de woonomgeving van onze complexen stimuleren. U kunt hierbij denken aan:

  • Initiatieven die de algehele kwaliteit van de woonomgeving verbeteren (blijvend karakter).
  • Initiatieven die de leefbaarheid voor 55+ers verbeteren.
  • Initiatieven die de speel- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar verbeteren.
  • Initiatieven die de multiculturele samenwerking verbeteren.
  • Overige initiatieven die de leefbaarheid in het algemeen (eenmalig karakter) verbeteren.

Aanvragen
U kunt een aanvraag indienen via het formulier hieronder. Wij beoordelen uw aanvraag op basis van een aantal voorwaarden. Na de beoordeling sturen wij u altijd een bericht over de toekenning van de bijdrage en de hoogte ervan of anders een gemotiveerde afwijzing daarvan.

Reglement bewonersinitiatievenfonds.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Contactformulier