Onderhoud

De geplande werkzaamheden voor 2021 stellen wij in samenwerking met onze onderhoudsaannemer Constructif (voorheen de Kwaasteniet) vast. Als we werkzaamheden uitvoeren, stellen wij u als bewoner op de hoogte van wat er gaat gebeuren, wanneer en door wie. Een opzichter houdt toezicht op de uit te voeren werkzaamheden.

In het Besluit kleine herstellingen als onderdeel van het Burgerlijk Wetboek is de onderhoudsplicht tussen u als huurder en Rhiant als verhuurder geregeld. In een trefwoordenlijst is aangegeven wie voor welke onderhoudsactiviteiten in en aan de woning verantwoordelijk is. Reparaties die door onzorgvuldig gebruik of door opzet van de huurder zijn veroorzaakt, zijn altijd voor rekening van de huurder.

Meer informatie over onderhoud en ons serviceabonnement vindt u in de veelgestelde vragen.