De Huurdersraad

Huurders van Rhiant weten vaak niet wat de Huurdersraad voor hen kan doen. Toch heeft deze raad sinds de overlegwet (augustus 2015 en de herziene woningwet) vergaande bevoegdheden gekregen van de minister. Om afspraken vast te leggen, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en door de directeur van Rhiant en de voorzitter van de Huurdersraad ondertekend. De Huurdersraad heeft recht op informatie, overleg en advies.

Wat zijn de voornaamste taken van de Huurdersraad?
Het behartigen van de belangen van de huurders van Rhiant. Ongeveer 6x per jaar worden deze belangen met de directeur en de manager Wonen van Rhiant besproken. 

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere:

  • Betaalbare huren / huurverhoging
  • Leefbaarheid
  • Onderhoud
  • Renovatie
  • Begroting
  • Innovatieve investeringen (o.a. duurzaamheid, isolatie)

De Huurdersraad heeft 2 vertegenwoordigers die meepraten over de Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT) zowel op regionaal (Drechtsteden) als op lokaal (HIA) niveau. Bij beide overleggen zijn ook vertegenwoordigers van gemeente(n) en corporaties aanwezig en er wordt op voet van gelijkheid onderhandeld.

Ook draagt de Huurdersraad 2 leden in de Raad van Commissarissen voor. Overleg met hen vindt jaarlijks plaats.

De Huurdersraad bestaat volledig uit vrijwilligers en is bereikbaar via huurdersraad@rhiant.nl

Per 1 januari 2019 bestaat de huurdersraad uit de volgende leden:

Mevrouw A. Olsthoorn, voorzitter
Mevrouw A.C. Besse, secretaris telefoonnummer: 078-6816604
Mevrouw I. Smit, penningmeester
De Heer H. Bosch
De Heer B. van der Moolen
Mevrouw J.M. Kamperman

De Huurdersraad