Visitatierapportage

Visitatierapportage

Eén keer per vier jaar wordt Rhiant gevisiteerd. Dit is een uitgebreide verantwoording van het werk van de corporatie.

Lees hier het visitatierapport over de jaren 2017-2020.