Geen objecten gevonden

Jaarverslag 2021 Huurdersraad

Publicatiedatum: 04-07-2022

Ieder jaar schrijft de Huurdersraad een jaarverslag over het afgelopen jaar bij woningcorporatie Rhiant. Hieronder vindt u het jaarsverslag van de Huurdersraad van 2021. 

Weer een coronajaar
Ook dit jaar betekende voor de Huurdersraad veel improviseren. We probeerden te vergaderen via Teams. Dat lukte in het begin nog niet zo goed. Gelukkig konden we later dit jaar toch weer fysiek bij elkaar komen. 

Huurverhoging 
In het voorjaar is vooral de grote vraag: hoeveel mogen de huren dit jaar stijgen en volgt Rhiant het gevraagde advies wat de Huurdersraad mag inbrengen. Ieder jaar weer een spannend gebeuren. De Huurdersraad verdiept zich in de begroting van Rhiant. Welke kosten staan op de begroting , welke projecten moeten de eerstkomende jaren worden uitgevoerd? Kortom, ieder jaar veel werk, maar we proberen voor de huurders de huren niet te veel te laten stijgen. Toen kwam in 2021 het bericht dat de huren voor de sociale sector bevroren zouden worden en in sommige gevallen zelfs verlaagd. Voor de huurders een fi jne boodschap in onzekere tijden.

Leefbaarheid
De leefbaarheid in sommige complexen staat onder druk. Ook daarover heeft de Huurdersraad veel met elkaar gesproken. Er zijn bewoners die niet veel rekening houden met het feit dat ook andere bewoners recht hebben op ongestoord woongenot. Soms zijn we uitgepraat en rest ons niet veel anders dan de verhuurder te verzoeken om streng te handhaven. Leefbaarheid blijft voortdurend onze aandacht vragen. Op het Banckertplein zijn dit jaar het plein en omgeving aangepast. Het ziet er nu keurig uit. Ook de entrees zijn nu up to date. Er is ook een buurtkamer gekomen waarvan de bewoners, na de strenge coronamaatregelen, gebruik van kunnen maken.

Visitatie
Eenmaal in de vier jaar worden de corporaties gevisiteerd. In 2021 was het vier jaar geleden, dus was Rhiant weer aan de beurt. De visitatiecommissie spreekt met alle geledingen van Rhiant, dus ook met de Huurdersraad. 

Prestatieafspraken
Een afvaardiging van de Huurdersraad neemt deel aan de zogenaamde prestatieafspraken. De gesprekken met de gemeente, corporaties en huurdersraden van Hendrik-IdoAmbacht stellen hierin beleid vast voor de komende tijd. Dit jaar zijn de afspraken voor twee jaar. In december 2021 werden de stukken getekend.

Oranjebuurt
Twee afgevaardigden van de Huurdersraad zijn betrokken bij de plannen voor de nieuwbouw in de Oranjebuurt. Rhiant en de klankbordgroep van bewoners bespreken het nieuwe plan voor deze wijk. In De Schakel wordt u geĆÆnformeerd over de voortgang van het project. 

GOHD
 In het Gezamenlijk Overleg Huurdersraden Drechtsteden (GOHD) worden wij door 1 lid van de Huurdersraad vertegenwoordigd. Belangrijk is in dit overleg vooral de toekomst van de warmtetransitie. Er moet nog veel gebeuren voor we allemaal van het gas af zijn. 

Woonbond 
Om bij te blijven met alle nieuws uit Den Haag over de sociale huursector organiseert de Woonbond voor aangesloten huurdersraden ieder jaar cursussen. Sinds vorig jaar gebeurt dit door webinars. Vanuit eigen huis kunnen deelnemers cursussen volgen en ook vragen stellen en meediscussiĆ«ren over allerlei onderwerpen met betrekking tot het huren van woningen in Nederland. Leden van de Huurdersraad namen deel aan verschillende webinars. Het blijkt dat ook andere huurdersraden in het land vaak dezelfde problemen moeten behandelen. Goed dat de Woonbond er is. 

De Huurdersraad vergaderde in 2021, ondanks alle beperkingen door corona, toch 6 keer. Met de directie van Rhiant vergaderden we o.a. over de volgende onderwerpen: aankoop woningbezit van andere corporaties, huurbevriezing, klanttevredenheidsmeting, voortgang projecten, prestatieafspraken en problemen bij diverse complexen.

De Huurdersraad bestaat per 31 december 2021 uit de volgende leden: Bep Besse (secretaris), Ineke Smit (penningmeester), Jos Kamperman, Ben van der Moolen, Hester van Vliet. Er is een vacature voor voorzitter.

Wilt u meedenken en meedoen met de Huurdersraad? Klik dan op onderstaande afbeelding en lees hier meer over!


 

Deel deze pagina