Huurverhoging 2022

Publicatiedatum: 15-04-2022

Elk jaar past Rhiant op 1 juli de huur van uw woning aan. De overheid stelt elk jaar vast waarmee de huur maximaal mag stijgen. Dit percentage hangt af van uw inkomen. In de tabel ziet u wat maximaal is toegestaan.

Afbeelding met tafel Automatisch gegenereerde beschrijving

Ieder jaar zoeken we een balans tussen de betaalbaarheid van het wonen en de financiële continuïteit van Rhiant. De opgave waar we voor staan is groot; bouwen van nieuwe (tijdelijke) woningen, verduurzaming van ons woningbezit en een goede onderhoudskwaliteit vragen om voldoende financiële middelen. Daarnaast worden wij geconfronteerd met veel onzekerheid en hard stijgende prijzen. Een huurverhoging is daarom nodig.

De huurdersraad heeft ons geadviseerd geen huurverhoging door te voeren, omdat veel huurders ook te maken hebben met hogere kosten doordat alles duurder wordt en de energieprijzen enorm stijgen. Geen huurverhoging vindt Rhiant onverantwoord, omdat dit eerder voor financiële tekorten kan zorgen met als gevolg dat plannen (verduurzaming, nieuwbouw etc.) niet uitgevoerd kunnen worden. Wel delen we de zorg van de Huurdersraad over de stijgende kosten en vooral de hoge energieprijzen voor onze huurders, We hebben daarom een iets lager huurverhogingspercentage voor onze huurders die in een sociale huurwoning wonen met een E, F of G label.  

Dit jaar ziet de huurverhoging er als volgt uit:

DAEB-contracten
Sociale huurwoningen                                                       2,3%
Sociale huurwoningen met een E, F of G-label         1,8%
Sloopwoningen                                                                   0%
Het huurverhogingspercentage kan afwijken als de huurprijs boven de maximale huur of liberalisatiegrens (€763,47) uit komt.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Hoge middeninkomens                                              4,3%
Hoge inkomens                                                            6,3%
Het huurverhogingspercentage kan afwijken als de huurprijs boven de maximale huur uitkomt.
 

 

Hoge middeninkomens

Hoge inkomens

Eenpersoonshuishoudens

€47.948 - €56.257

Hoger dan €56.257

Meerpersoonshuishoudens

€55.486 - €75.369

Hoger dan €75.369

 

 

 

 

 

 

 

Niet-DAEB-contracten
Vrije sector woningen             3,3%

Overig bezit
Bergingen                                  3,3 %
Garages                                      3,3 %

Veel gestelde vragen

Met hoeveel mag de huur van een woning worden verhoogd?
Elk jaar stelt de overheid vast waarmee de huur maximaal mag worden verhoogd.
De maximale verhoging voor een sociale huurwoning is afhankelijk van uw inkomen. Voor 2022 geldt uw (gezamenlijke) inkomen uit 2020. In onderstaand overzicht staat wat de maximale huurverhoging mag zijn per 1 juli 2022.

Afbeelding met tafel Automatisch gegenereerde beschrijving

De maximale huurverhoging voor een vrije sector woning is 3,3%.

Waarom krijg ik een huurverhoging?
De inkomsten van de huurverhoging zijn nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen en woningen zoals die van u te kunnen onderhouden en beheren. De kosten van nieuwbouw, onderhoud en beheer stijgen jaarlijks. Daarom is een huurverhoging nodig.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
U kunt bezwaar maken tegen uw huurverhoging als u vindt dat:

 • de huur hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel (dit geldt niet voor vrije sector huurwoningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen).
 • het voorstel voor uw nieuwe huurprijs niet aan de wettelijke eisen voldoet omdat er sprake is van formele fouten (zogenaamde vormfouten).

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?
Stuur vóór 1 juli 2022 een brief naar Rhiant, Veersedijk 101, 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht. Vermeld in uw brief de reden(en) van uw bezwaar. Zorg ervoor dat Rhiant de brief uiterlijk op 30 juni 2022 heeft ontvangen.

Wanneer we het niet eens worden over het bezwaar, doet de Huurcommissie uitspraak. De Huurcommissie rekent € 25,- voor de procedure. Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen, zijn deze kosten voor uw rekening. U betaalt dan ook de huurverhoging, met terugwerkende kracht. Reserveer dit bedrag daarom.

Moet ik iets doen voor mijn huurtoeslag?
Verandert er verder niets in uw situatie, dan hoeft u niets te doen. Wij geven voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst. Controleer via toeslagen.nl of de gegevens goed verwerkt zijn. Ontvangt u een formulier van de belastingdienst om uw huurprijs door te geven, doe dit dan. Mogelijk is er bij het aanleveren van de nieuwe huurprijzen iets niet goed gegaan. Als huurder blijft u zelf altijd verantwoordelijk voor de juiste gegevens bij de belastingdienst.

Kan ik huurtoeslag krijgen?
Om te weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u het beste een proefberekening maken. Dit kan op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

Hoe kan het dat mijn buurman minder of meer betaalt dan ik?
Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat uw buurman op een ander moment in de woning is komen wonen en hierdoor een lagere of een hogere huur heeft. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst opnieuw aangepast aan het op dat moment geldende huurbeleid.

Wat is de maximale huurprijs bij de huurverhoging?
Voor een sociale huurwoning mag de huur niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel. De liberalisatiegrens van € 737,14 (de maximale netto huurprijs van een sociale huurwoning) mag worden overschreden, zolang het woningwaarderingsstelsel daar ruimte voor geeft. Voor vrije sector huurwoningen, garages en parkeerplaatsen geldt geen maximale huurprijs.

Hoe weet ik wat de maximum huurprijs is van mijn woning?
De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is afhankelijk van de kwaliteit en de oppervlakte van de woonruimte en wordt berekend via het puntensysteem van de wettelijke woningwaardering. Ga voor het berekenen van het aantal woningwaarderingspunten en de daarbij behorende maximale huurprijs per 1 juli 2022 naar de huurprijscheck en puntentelling op de website van de Huurcommissie.

Moet ik zelf het huurbedrag wijzigen voor mijn maandelijkse huur betaling?
Dat hangt ervan af hoe u de huur nu betaalt:

 • Betaalt u via een periodieke overschrijving via uw bank? Dan moet u zelf het nieuwe bedrag aanpassen.
 • Ontvangt u van ons altijd een betaalmail? Dan hoeft u niks te doen. De nieuwe huurprijs staat hier dan juist in.
 • Heeft u Rhiant gemachtigd om de huur te innen? Dan hoeft u niks te doen. U betaalt automatisch het nieuwe huurbedrag.

Waar kan ik meer informatie over de huurverhoging vinden?

 • Woonbond.
  Hier vindt u meer informatie over de huurverhoging en kunt u nagaan of de huurverhoging die u heeft gekregen terecht is: https://www.woonbond.nl/huurdersvragen
 • De Belastingdienst.
  Informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl. U kunt ook de Belastingtelefoon bellen met uw vragen over huurtoeslag. Telefoonnummer 0800 0543. Dit nummer is gratis.
 • Huurcommissie.
  Als u bezwaar wilt maken tegen uw huurverhoging, kunt u bellen met de Huurcommissie. U vindt meer informatie op: www.huurcommissie.nl. Telefoonnummer: 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 – 20.00 uur.
 • Rijksoverheid.
  Op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de wettelijke kaders van de huurverhoging.

Waarom krijg ik inkomensafhankelijke huurverhoging?
Inkomensafhankelijke huurverhoging is door de overheid als maatregel bedacht tegen het scheefwonen. Het idee is dat huurders met een hoog inkomen geen sociale huurwoning zouden moeten huren, omdat ze daarvoor te veel verdienen. Door de huurprijzen voor hen extra te verhogen, hoopt de overheid dat deze huurders ofwel zullen verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector, ofwel zullen besluiten een woning te kopen.
Als huurders met een hoger inkomen bij Rhiant willen blijven huren dan mag dat, maar dan is het gerechtvaardigd om de huur via de jaarlijkse huurverhoging te laten stijgen naar de maximale huur. 

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?
Alleen in onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

 • Het inkomen op de inkomensverklaring klopt niet.
 • Het aantal personen op de inkomensverklaring klopt niet.
 • Het inkomen in 2021 is lager (onder de grens) dan het inkomen in 2020.
 • U bent chronisch ziek of heeft een handicap.

Maak bezwaar vóór 1 juli 2022.
Stuur vóór 1 juli 2022 een brief naar Rhiant, Veersedijk 101, 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht. Vermeld in uw brief de reden(en) van uw bezwaar. Zorg ervoor dat Rhiant de brief uiterlijk op 30 juni 2022 heeft ontvangen.

Wanneer we het niet eens worden over het bezwaar, doet de Huurcommissie uitspraak. De Huurcommissie rekent € 25,- voor de procedure. Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen, zijn deze kosten voor uw rekening. U betaalt dan ook de huurverhoging, met terugwerkende kracht. Reserveer dit bedrag daarom.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
Alle inkomens van de huurder(s) en eventuele medebewoners van de woonruimte bij elkaar opgeteld.

Tellen alle inkomens mee?
Alle inkomens tellen mee, ook die van medebewoners en kamerhuurders. Het inkomen van medebewoners die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren, telt alleen als dat inkomen boven het minimumloon ligt. De Belastingdienst corrigeert dit inkomen automatisch: op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

 

Deel deze pagina