Governancestructuur en Raad van Commissarissen

De Autoriteit Woningcorporaties (AW)
De Autoriteit Woningcorporaties houdt toezicht op de corporaties in Nederland. Ter informatie leest u hier de laatst ontvangen toezichtbrief. Deze brief ontvangen wij één keer per jaar.

Raad van Commissarissen
Rhiant is een stichting met een eenhoofdig bestuur (de directeur-bestuurder) en een Raad van Commissarissen, bestaande uit vier leden. Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten raadplegen:

De jaarverslagen van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de jaarverslagen van Rhiant.

 

Werken bij Rhiant

Werken bij Rhiant