Klachten

Niet tevreden?
Onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor huurders en woningzoekenden. Ondanks hun inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij zien een klacht als een waardevol advies en horen uw klacht dus graag! Uw klacht zal via een vaste procedure in behandeling genomen worden.

Er zijn verschillende soorten klachten.

  • U heeft een technische klacht? Hiervoor kunt u terecht bij aannemer De Kwaasteniet
  • U heeft een klacht over het toewijzen van een woning? Stuur dan een mail naar klachten@woonkeus.nl
  • U heeft bezwaar tegen de toegepaste huurverhoging? Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.
  • U heeft een klacht over een medewerker of een procedure van Rhiant? Hiervoor doorloopt u onderstaande stappen.

Stap 1:
Bent u niet tevreden en heeft u een klacht? Bespreek dit eerst met de medewerker van Rhiant met wie u contact hebt.

Veel klachten ontstaan door miscommunicatie, uiteenlopende verwachtingen of onvoldoende informatie. Daarom is het raadzaam de klacht eerst te bespreken met de medewerker die betrokken is bij de situatie. U blijft dan niet rondlopen met wat u dwars zit en eventuele misverstanden kunnen direct worden rechtgezet. Uw klacht geeft de medewerker de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Praten helpt!

Stap 2:
Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u de klacht met de leidinggevende van de desbetreffende medewerker bespreken. Manager WonenManager Financien of Manager Vastgoed.

Stap 3:
Wanneer ook het contact met de leidinggevende geen oplossing biedt, wordt de klacht voorgelegd aan de directeur-bestuurder van Rhiant of kan de klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtencommissie.
Er zijn drie verschillende commissies:

1. Geschillencommissie
Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht door Rhiant, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.
Folder Geschillencommissie
Klachtenformulier

2. Klacht over de woonruimteverdeling
Wanneer u vindt dat de toewijzing van een huurwoning niet correct is verlopen, kunt u dit kenbaar maken bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling. De Klachtencommissie is onafhankelijk van gemeenten, corporaties en Woonkeus Drechtsteden. Kijk voor meer informatie op de website van de Klachtencommissie Woonruimteverdeling.
Klik hier voor meer informatie over de Klachtencommissie Woonruimteverdeling.

3. Huurcommissie
De huur en verhuur van woonruimte is gebonden aan regels. Wanneer er een geschil bestaat over de huur en verhuur van woonruimte, kunnen huurder en verhuurder ook bij de huurcommissie terecht. Op de website van de huurcommissie vindt u meer informatie.