Sociaal beheer

Leefbaarheid
Een prettige woonomgeving is ieders verantwoordelijkheid. Voor u als huurder, voor ons als verhuurder en andere organisaties zoals de gemeente, politie en jeugdwerkers. Hier werken we samen aan! Velen van u zijn actief als vrijwilliger, soms bij iemand in de buurt of voor een gezamenlijk buurtinitiatief. 

Wijk- en complexbeheer
Onze huismeester en wijkconsulent zijn regelmatig bij onze woningen en woongebouwen om te controleren of alles schoon, heel en veilig is. Het kan gebeuren dat u door één van hen gevraagd wordt om iets op te ruimen of op orde te brengen. Mocht u constateren dat er in uw woongebouw iets niet in orde is, meldt dat dan bij ons. Samen werken we aan een prettige woonomgeving!

Sociaal beheer
De wijkconsulent is voor u als huurder van Rhiant het eerste aanspreekpunt. In veel gevallen kan hij u helpen of adviseren, bijvoorbeeld door u te vertellen welke vervolgstappen u kunt ondernemen om uw probleem op te lossen. De wijkconsulent is bereikbaar via e-mailadres sociaalbeheer@rhiant.nl of telefonisch tijdens openingstijden via 078 - 6812152. Ook kunt u hem volgen via Twitter @rhiant_wijken.

In het keuzemenu op deze pagina staan de voor u belangrijke onderwerpen. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!