Wijk- en Buurtgericht Werken

Het team Wijk- en Buurtgericht Werken (WBW) is een samenwerking tussen Dock03, Vivenz, Rhiant, Woonkracht10, Trivire, Van den Dool, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Politie, Toezicht, SecurESS en het Centrum voor Jeugd en Gezin

In Hendrik-Ido-Ambacht mobiliseert team WBW zoveel als mogelijk de kracht die in de wijk aanwezig is. Die krachten worden ingezet voor het oplossen van problemen en het verzilveren van kansen.

Wijk- en Buurtgericht Werken bevordert een optimaal leefklimaat in de wijken met actieve betrokkenheid van de inwoners en de verschillende professionele partijen. Hierbij versterken we de leefbaarheid in de buurt, verminderen we de jongerenoverlast, bevorderen we de sociale cohesie in de buurt en vergroten we de participatie en zelfredzaamheid van inwoners.

Rhiant participeert binnen het Team WBW omdat prettig en veilig wonen van groot belang is, maar niet door Rhiant in haar eentje gerealiseerd kan worden. Door mee te doen hebben wij ten behoeve van bewoners invloed op de omgeving, de planontwikkeling en de besluitvorming.

Een fijne buurt maak je met elkaar en voor elkaar. Het begint met een vluchtige ontmoeting en kan uitgroeien tot een sterk sociaal netwerk!

Volg het wijkteam via Twitter!

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!