Vervuiling

De kwaliteit van de woonomgeving is van grote invloed op de leefbaarheid. Hiervoor is meer nodig dan goed onderhoud door de corporatie. Ook bewoners hebben verantwoordelijkheid met betrekking tot hun woonomgeving. Bijvoorbeeld het onderhoud van tuinen, het leeghouden van galerijen en portieken, het netjes houden van het aanzicht van balkons en de woning zelf.

Het is voor iedereen prettig om een goed onderhouden en verzorgde leefomgeving te hebben. Sommige mensen doen hard hun best om dit voor elkaar te krijgen. Anderen spannen zich helaas niet zo erg in. Dan werkt onderling aanspreken op ongewenst gedrag veelal goed. Gelukkig gebeurt dit in veel complexen, buurten en dorpen nog volop.

Rhiant spant zich in op het gebied van leefbaarheid. Wij vragen uw hulp hierbij: samen bereiken we het beste resultaat en blijft uw buurt leefbaar!