Tuinen

   

Een verzorgde tuin en achterpad verhogen het woonplezier, niet alleen voor u maar ook voor uw buren!

Rhiant hanteert daartoe een aantal regels waar de tuinen en achterpaden aan moeten voldoen. Dit heeft te maken met privacy, hygiëne, veiligheid en woongenot.

Rhiant schouwt daarom wijk voor wijk de kwaliteit van de tuinen. Het grootste deel van de huurders heeft hun tuin en achterpad prima op orde. Zij ontvangen hiervoor de kaart “Uw tuin ziet er netjes uit”. Als er tijdens de inspectie zaken niet in orde zijn, ontvangt de betreffende huurder de kaart “Samen maken we het mooi”. Op deze kaart worden de verbeterpunten onder de aandacht gebracht die de huurder in orde moet maken.

Denkt u hierbij aan een oude brommer die opgeknapt moet worden maar die al weer 3 jaar in de tuin staat, die veel te brede heg die nodig gesnoeid moet worden of aan het puin dat al maanden klaar staat om naar het afvalpunt te worden gebracht.

Op een later moment volgt een tweede inspectie en als blijkt dat de tuin nu wel op orde is, ontvangt deze huurder ook de kaart “Uw tuin ziet er netjes uit”.

Samen met u gaan wij voor schone, prettige en veilige woonbuurten!