Klankbordgroep

Rhiant vindt het belangrijk dat haar huurders invloed hebben op het beleid en keuzes die gemaakt worden die van belang zijn voor haar huurders. Om die invloed te hebben organiseren huurders zich in formele en informele overlegvormen.

Een klankbordgroep is een vaste groep van bewoners die zich betrokken voelen bij hun directe woonomgeving. Binnen enkele wooncomplexen van Rhiant vormen bewoners een dergelijke klankbordgroep. Het uitgangspunt is dat zij twee keer per jaar bijeen komen om op informele wijze met elkaar over hun woon- en leefomgeving te praten. De klankbordgroep komt met goede ideeën en is actief betrokken bij hun eigen initiatieven.

De leden van de klankbordgroep hebben onderling contact, zodat zij een netwerk vormen binnen hun wooncomplex. Daarnaast spreken de leden de medewerkers die werkzaam zijn in de complexen en wijken.