Bewonersparticipatie

Rhiant hecht er veel belang aan dat huurders meedenken, mee praten en mee doen, als het gaat over de woning en de woonomgeving. Deze participatie krijgt vorm binnen; De Huurdersraad, bewonerscommissies, klankbordgroepen en adviespanel. Huren bij Rhiant is een samenwerking. Er is ruimte voor initiatieven van groepen of individuen.

In het keuzemenu op deze pagina staan de voor u belangrijke onderwerpen. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!