Voorrang


Voor mensen die door onvoorziene, ernstige omstandigheden, buiten hun schuld dringend woonruimte nodig hebben, bestaat er een voorrangsregeling. In de voorrangsregeling staan de voorwaarden en regels om met voorrang een huurwoning te kunnen krijgen. De voorrangsregeling geldt in alle gemeenten van de regio Drechtsteden: Dordrecht, Zwijndrecht (Heerjansdam), Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht. U moet in elk geval aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

• U mag het probleem niet zelf hebben veroorzaakt.
• Uw probleem was niet te voorzien.
• U moet aantonen dat u er zelf alles aan heeft gedaan om uw probleem op te lossen.
• U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus.

Meer informatie over voorrang leest u in de Folder Voorrangsregeling. Lees de informatie goed door en maak een telefonische afspraak voor een oriënterend gesprek met de Gemeente via telefoonnummer 14 078.  Als uit het oriënterend gesprek blijkt dat u mogelijk voorrang krijgt, maakt de medewerker van bureau voorrang een afspraak met u. Let op: U moet wel geregistreerd staan bij www.woonkeus.nl als woningzoekende.

De gemeente beslist uiteindelijk over het toekennen van een voorrangsverklaring. Hierin staat bij welke corporatie en gemeente in de Drechtsteden u geholpen wordt en voor welk soort woning u voorrang heeft. Als de voorrangsverklaring is toegekend, mag u in de meeste gevallen zelf actief zoeken naar een woning via www.woonkeus.nl en soms bemiddelt de betreffende corporatie. Drie maanden lang heeft u voorrang bij het zoeken naar een woning.