Tijdelijke verhuur

Momenteel hebben wij geen tijdelijke verhuur
 
Regelmatig ontvangt Rhiant vragen over tijdelijke verhuur. In sommige gevallen kan Rhiant aan dit verzoek voldoen.
 
Verhuur onder de leegstandswet
Woningen die binnen afzienbare tijd worden gesloopt, kunnen door Rhiant onder strikte voorwaarden tijdelijk verhuurd worden. Op deze woningen is de Leegstandswet van toepassing. Voorwaarden die voor verhuur gevraagd worden zijn:
  • U dient ingeschreven te staan bij Woonkeus
  • U dient aantoonbaar te maken dat u aan het eind van de contractduur over andere woonruimte beschikt. Denk hierbij aan een koopcontract van uw nieuwe woning.

Na afloop van de huurperiode zal aan u of uw medebewoners, geen voorrangsverklaring of vervangende woonruimte worden gegeven. Ook kunt u geen aanspraak maken op vergoedingen zoals genoemd in een sociaal plan. Dit is alleen van toepassing op de reguliere huurders van een complex dat gesloopt gaat worden.

Verhuur Anti-kraak
Als de datum van sloop dichterbij komt worden woningen, om de leefbaarheid zo lang mogelijk in stand te houden, verhuurd aan anti-kraakorganisaties. Verhuur, onderhoud en toezicht wordt hiermee uitbesteed. U kunt zich dus niet bij ons melden voor inschrijving of verhuur. U kunt zich hiervoor melden bij Alvast Beheer via telefoonnummer (010) 43 691 11