Overlast

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, ontstaan soms irritaties. Als huurder bent u ervoor verantwoordelijk dat buren geen hinder of overlast van u of uw bezoek hebben. Wij gaan ervan uit dat u rekening met elkaar houdt en meestal gaat dat ook prima.

Het is belangrijk dat u eventuele irritaties niet laat oplopen. Probeer ergernissen in eerste instantie zelf op te lossen met uw buren. Maak uw buren attent op de overlast. Als u op een rustige en vriendelijke manier uw probleem bespreekbaar maakt, lost het zich meestal vanzelf op. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken.

Buurtbemiddeling
Als het u niet lukt om met uw buren samen tot een oplossing te komen, kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Deze onafhankelijke bemiddelaars helpen de betrokken buren bij het oplossen van de overlastsituatie. Buurtbemiddeling kan helpen bij tal van onderwerpen waar de conflicten over kunnen gaan. Zoals geluidsoverlast, erfafscheidingen, overhangende bomen, overlast door kinderen, pesterijen, overlast door huisdieren, vernielingen, rommel of vuilnis bij de woning, vreemde geuren en parkeeroverlast.

Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Neem dan contact op met de coördinator via buurtbemiddeling@desocialebasis.nl  of telefonisch via 078-7508969.

Overlast melden
U kunt overlast gemakkelijk aan ons doorgeven via het online klantenportaal Mijn Rhiant. Voor het melden van de overlast die u ervaart, kunt u ook een formulier downloaden en ingevuld naar ons toe sturen. Wij gebruiken uw melding om een beeld te krijgen van de overlast en stellen eventueel een dossier op.