Serviceabonnement

Het "Besluit kleine herstellingen" is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. In dit besluit is de onderhoudsplicht tussen u als huurder en Rhiant als verhuurder geregeld. In een trefwoordenlijst is aangegeven wie voor welke onderhoudsactiviteiten in en aan de woning verantwoordelijk is. In grote lijn komt het erop neer dat een huurder zelf verantwoordelijk is voor het uitvoeren van klein en dagelijks onderhoud.


Wij kunnen ons voorstellen dat u niet alle kleine reparaties die voor uw eigen verantwoording zijn zelf kunt uitvoeren. Hiervoor bieden wij het serviceabonnement aan. Voor een klein bedrag per maand (€ 5,50 prijspeil juli 2016) neemt Rhiant een groot deel van het klein en dagelijks onderhoud dat volgens de wet voor rekening van de huurder komt over. In dit bedrag zijn alle kosten inbegrepen: de voorrijkosten, het arbeidsloon en het materiaal. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Constructif (voorheen aannemersbedrijf De Kwaasteniet).


Wilt u een serviceabonnement afsluiten? Dit kan heel gemakkelijk via ons klantenportaal Mijn Rhiant.