Asbest

Asbest in uw woning?
Rhiant heeft in het verleden een asbestinventarisatie van haar bezit (alle woningen) laten uitvoeren. Alle complexen tot en met het bouwjaar 1993 zijn onderzocht. In 2020 is deze inventarisatie geactualiseerd. Dit heeft een goed beeld opgeleverd bij welke complexen nog asbest in de woningen aanwezig kan zijn.

Wat is asbest?
Asbest is een bouwmateriaal dat vroeger veel in woningen en gebouwen werd gebruikt. Het bestaat uit hele kleine vezels en is super sterk, brandwerend en slijtvast. Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid wanneer de kleine deeltjes van het bouwmateriaal vrijkomen. Daarom is het gebruik van asbest sinds 1993 verboden.

Wanneer verwijderen we asbest?
We bepalen per situatie wat beter is: asbest verwijderen of niet.

Het verwijderen van asbest
Bij de woningen waar asbest is aangetroffen dat zichtbaar is voor u als bewoner, wordt het asbest verwijderd. De verwijdering combineren we dan met mutatieonderhoud (wanneer u verhuist en de woning leeg staat) of het planmatig onderhoud. Ook asbest dat niet zichtbaar is maar tevoorschijn komt bij onderhoudswerkzaamheden, zoals een doucherenovatie, wordt verwijderd.

Asbest niet verwijderen
Als het asbest ergens in verwerkt is, maar niet zichtbaar of beschadigd is, dan is het niet nodig om het te verwijderen. Er zijn dan geen risico’s voor uw gezondheid.
 

Handig! Een meterkastkaart
Heeft u een woning die voor 1994 gebouwd is? Dan informeren wij u per brief over de uitkomst van het onderzoek. U ontvangt hierbij een handige meterkastkaart waarin staat aangegeven of en waar uw woning asbest bevat. Deze kunt u in uw meterkast plaatsen. Handig toch?

Gaat u klussen? Zorg dat u asbest niet beschadigd.
Als er asbest in uw woning zit, dan is dat niet direct reden tot ongerustheid. Het is vooral belangrijk dat u het asbest niet zelf bewerkt, verwijdert, wegbreekt of doorboort. Gaat u toch klussen? Neem dan voor uw eigen veiligheid altijd contact op met Constructif.