Woningruil

U kunt in de Drechtsteden uw woning ruilen met een andere huurder. Dat kan alleen als u ingeschreven staat bij Woonkeus. Er gelden wel voorwaarden en u zoekt zelf iemand met wie u van woning wilt ruilen.

Kan ik mijn woning ook ruilen met iemand die woont in een woning van een andere corporatie?
Ja, u kunt uw woning ook ruilen met een huurder van een andere corporatie. Die corporatie moet wel toestemming geven.

Wat zijn de voorwaarden voor Rhiant om woningruil te accepteren?
Allereerst beoordelen wij of uw inkomen aan de voorwaarden voldoet om van woning te ruilen. Vervolgens inspecteert onze opzichter de woning.

ls de woningruil akkoord is, dan sluiten wij een nieuw huurcontract met u voor minimaal één jaar. Daarna wordt het huurcontract automatisch omgezet naar een huurcontract voor onbepaalde tijd. De huur passen wij aan naar de op dat moment geldende streefhuur en maximaal redelijke huur. Voor het opstellen van een huurcontract brengen wij eenmalig een bedrag van € 50,- aan administratiekosten in rekening.

Hoe kan ik op zoek gaan naar iemand die zijn/haar woning wil ruilen?
Op de landelijke website www.woningruil.nl kunt u zelf een advertentie plaatsen om bekend te maken dat u van woning wilt ruilen. U kunt op die website ook zien welke andere huurders van woning willen ruilen.