Huurverhoging

 

Elk jaar past Rhiant op 1 juli de huur van uw woning aan. De overheid stelt elk jaar vast waarmee de huur maximaal mag stijgen. Dit percentage hangt af van uw inkomen. In de tabel ziet u wat maximaal is toegestaan.

Afbeelding met tafel Automatisch gegenereerde beschrijving

Ieder jaar zoeken we een balans tussen de betaalbaarheid van het wonen en de financiële continuïteit van Rhiant. De opgave waar we voor staan is groot; bouwen van nieuwe (tijdelijke) woningen, verduurzaming van ons woningbezit en een goede onderhoudskwaliteit vragen om voldoende financiële middelen. Daarnaast worden wij geconfronteerd met veel onzekerheid en hard stijgende prijzen. Een huurverhoging is daarom nodig.

De huurdersraad heeft ons geadviseerd geen huurverhoging door te voeren, omdat veel huurders ook te maken hebben met hogere kosten doordat alles duurder wordt en de energieprijzen enorm stijgen. Geen huurverhoging vindt Rhiant onverantwoord, omdat dit eerder voor financiële tekorten kan zorgen met als gevolg dat plannen (verduurzaming, nieuwbouw etc.) niet uitgevoerd kunnen worden. Wel delen we de zorg van de Huurdersraad over de stijgende kosten en vooral de hoge energieprijzen voor onze huurders, We hebben daarom een iets lager huurverhogingspercentage voor onze huurders die in een sociale huurwoning wonen met een E, F of G label.  

 

Dit jaar ziet de huurverhoging er als volgt uit:

DAEB-contracten
Sociale huurwoningen                                                       2,3%
Sociale huurwoningen met een E, F of G-label         1,8%
Sloopwoningen                                                                   0%
Het huurverhogingspercentage kan afwijken als de huurprijs boven de maximale huur of liberalisatiegrens (€763,47) uit komt.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Hoge middeninkomens                                              4,3%
Hoge inkomens                                                            6,3%
Het huurverhogingspercentage kan afwijken als de huurprijs boven de maximale huur uitkomt.
 

 

Hoge middeninkomens

Hoge inkomens

Eenpersoonshuishoudens

€47.948 - €56.257

Hoger dan €56.257

Meerpersoonshuishoudens

€55.486 - €75.369

Hoger dan €75.369

 

 

 

 

 

 

 

Niet-DAEB-contracten
Vrije sector woningen             3,3%

Overig bezit
Bergingen                                  3,3 %
Garages                                      3,3 %

 

Alles over:
Huur betalen Huurtoeslag Betalingsregeling