Huurverhoging

Elk jaar past Rhiant op 1 juli de huur van uw woning aan. De overheid stelt elk jaar vast waarmee de huur maximaal mag stijgen. Dit percentage hangt af van uw inkomen. In de tabel ziet u wat maximaal is toegestaan.

  Lager (midden)inkomen (gezamenlijk inkomen 2021 niet hoger dan) Hoger middeninkomen (gezamelijk inkomen 2021 tussen) Hoog inkomen (gezamenlijk inkomen 2021 hoger dan)
Eenpersoonshuishouden €48.836 €48.836 - €57.573 €57.573
Meerpersoonshuishouden €56.513 €56.513 - €76.764 €76.764
Maximale huurverhoging per 1 juli 2023 - Bij huur van €300 of hoger dan: 3,1%
-  Bij huur lager dan €300: €25
€50 €100

 

Huurverlaging
Daarnaast gaat dit jaar voor sommige huurders de huur niet omhoog, maar omlaag. Met de overheid hebben we afgesproken dat huurders in 2023 een huurverlaging krijgen als hun inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Van de belastingdienst krijgen wij door of u voor deze verlaging in aanmerking komt.

Advies Huurdersraad
De Huurdersraad heeft ons geadviseerd geen huurverhoging door te voeren voor de woningen met een E, F en F energielabel, vanwege de hoge energiekosten. En om de huurverhoging van de overige woningen te beperken op 2,3%.

Rhiant heeft dit advies meegenomen in haar besluit. Ieder jaar zoeken we een balans tussen de betaalbaarheid van het wonen en de financiële continuïteit van Rhiant. De opgave waar we voor staan is groot; bouwen van nieuwe (tijdelijke) woningen, verduurzaming van ons woningbezit en een goede onderhoudskwaliteit vragen om voldoende financiële middelen. Dit jaar ontvangen meer huurders dan begroot een huurverlaging. Om onze opgave uit te kunnen voeren is de huurverhoging van 2,6% nodig. Wel delen we de zorg van de Huurdersraad over de stijgende kosten en vooral de hoge energieprijzen voor onze huurders, We hebben daarom een lager huurverhogingspercentage van 1,6% voor onze huurders die in een sociale huurwoning wonen met een E, F of G label . 

Dit jaar ziet de huurverhoging er als volgt uit:

DAEB-contracten

Sociale huurwoningen                                                      2,6%
Sociale huurwoningen met een E, F of G-label         1,6%

Het huurverhogingspercentage kan afwijken als de huurprijs boven de maximale huur of liberalisatiegrens (€808,06) uit komt.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Hoge middeninkomens                                                 4,6%
Hoge inkomens                                                               6,6%

Het huurverhogingspercentage kan afwijken als de huurprijs boven de maximale huur uitkomt.

 

Hoge middeninkomens

Hoge inkomens

Eenpersoonshuishoudens

€48.836 - €57.573

Hoger dan €57.573

Meerpersoonshuishoudens

€56.513 - €76.764

Hoger dan €76.764

 

Niet-DAEB-contracten
Vrije sector woningen             3,6%

Overig bezit
Bergingen                                  3,6 %
Garages                                      3,6 %

Alles over:
Huur betalen Huurtoeslag Betalingsregeling