Huurverhoging 2024

Elk jaar past Rhiant op 1 juli de huur van uw woning aan. De overheid stelt elk jaar vast waarmee de huur maximaal mag stijgen. Dit percentage hangt af van uw inkomen. In de tabel ziet u wat maximaal is toegestaan.

  Lager (midden)inkomen (gezamenlijk inkomen 2022 niet hoger dan) Hoger middeninkomen (gezamelijk inkomen 2022 tussen) Hoog inkomen (gezamenlijk inkomen 2022 hoger dan)
Eenpersoonshuishouden €52.753 €52.753 - €62.191 €62.191
Meerpersoonshuishouden €61.046 €61.046 - €82.921 €82.921
Maximale huurverhoging per 1 juli 2023 - Bij huur van €300 of hoger dan: 5,8%
-  Bij huur lager dan €300: €25
€50 €100

 

Advies Huurdersraad

De Huurdersraad heeft ons geadviseerd geen huurverhoging door te voeren voor de woningen met een E, F en G energielabel, vanwege de hoge energiekosten. En om de huurverhoging van de overige woningen te beperken. Rhiant heeft dit advies meegenomen in haar besluit. Ieder jaar zoeken we een balans tussen de betaalbaarheid van het wonen en de financiële continuïteit van Rhiant. De opgave waar we voor staan is groot; bouwen van nieuwe (tijdelijke) woningen, verduurzaming van ons woningbezit en een goede onderhoudskwaliteit vragen om voldoende financiële middelen. Om onze opgave uit te kunnen voeren is de huurverhoging van 5,3% nodig. Wel delen we de zorg van de Huurdersraad over de stijgende kosten en vooral de hoge energieprijzen voor onze huurders. We hebben daarom een lager huurverhogingspercentage van 4,3% voor onze huurders die in een sociale huurwoning wonen met een E, F of G label. 

Dit jaar ziet de huurverhoging er als volgt uit:

DAEB-contracten

Sociale huurwoningen                                                      5,3%
Sociale huurwoningen met een E, F of G-label         4,3%

Het huurverhogingspercentage kan afwijken als de huurprijs boven de maximale huur of liberalisatiegrens (€879,66) uit komt.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Hoge middeninkomens                                                 6,8%
Hoge inkomens                                                               5,9%

Het huurverhogingspercentage kan afwijken als de huurprijs boven de maximale huur uitkomt.

Niet-DAEB-contracten
Vrije sector woningen                                                   5,5%

Overig bezit
Bergingen                                                                         6,3%
Garages                                                                            6,3%

Alles over:
Huur betalen Huurtoeslag Betalingsregeling