Vragen staat vrij!

Vragen staat vrij!

Veel gestelde vragen

Kies een onderwerp

 

Nieuwe huurder (3)

 

Huur betalen (12)

 

Huurtoeslag (2)

 

Huur opzeggen (10)

 

Huurverhoging (11)

 

Wijziging gezinssamenstelling (8)

 

Overlijden (3)

 

Klantenportaal (2)

 

Onderhoud en serviceabonnement (5)

 

Reparatieverzoek (4)

 

Storing melden (1)

 

Zelf aangebrachte voorzieningen (7)

 

Schotelantenne (6)

 

Stookkosten (11)

Zonnepanelen (6)

Schoonmaak (1)

 

Een woning zoeken (4)

 

Woningruil (3)

 

Overlast (5)

 

Klacht over Rhiant (1)

 

 

Nieuwe huurder

Hoe betaal ik de huur?

U kunt de huur van uw woning op verschillende manieren betalen. Het makkelijkst is om te betalen via een automatische incasso. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso, dan kunt u uw betaalwijze eenvoudig online wijzigen. Log hiervoor in Mijn Rhiant of vul een machtiging in. U kunt uw machtiging op elk gewenst moment terugtrekken. De huurbetaling moet uiterlijk de 1e van de maand bij ons binnen zijn.

Wilt u de huur niet automatisch laten incasseren of zelf overschrijven? Maak dan gebruik van iDEAL in het klantenportaal Mijn Rhiant

Op ons kantoor kunt u alleen nog een pinbetaling doen. Contant betalen is niet mogelijk.

 

 

Hoe meld ik een technische klacht als ik nog niet in mijn nieuwe woning woon?

Ook tijdens de verhuisperiode kunt u uw verzoek indienen via www.reparatierhiant.nl.

 

 

Waar vind ik mijn gegevens?

In ons klantenportaal Mijn Rhiant kunt u uw gegevens inzien en wijzigen.

 

 

Huur betalen

Wanneer betaal ik de huur?

De huur betaalt u altijd vooraf, uiterlijk op de 1e van de maand.

 

 

Hoe kan ik de huur betalen?

U kunt de huur van uw woning op verschillende manieren betalen. Het makkelijkst is om te betalen via een automatische incasso. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso, dan kunt u uw betaalwijze eenvoudig online wijzigen. Log hiervoor in Mijn Rhiant of vul een machtiging in.

Wilt u de huur niet automatisch laten incasseren of zelf overschrijven? Maak dan gebruik van iDEAL in het klantenportaal Mijn Rhiant
Op ons kantoor kunt u alleen nog een pinbetaling doen. Contant betalen is niet mogelijk.

 

 

Ik wil mijn huur automatisch betalen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw betaalwijze eenvoudig online wijzigen. Log hiervoor in Mijn Rhiant of vul een machtiging in. U kunt uw machtiging op elk gewenst moment terugtrekken. De huurbetaling moet uiterlijk de 1e van de maand bij ons binnen zijn.

 

 

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt uw rekeningnummer eenvoudig online wijzigen in het klantenportaal Mijn Rhiant of door opnieuw machtiging in te vullen.

 

 

Het lukt niet om mijn huur op tijd te betalen, wat nu?

Neem altijd contact met ons op! Wij kunnen u adviseren en zo mogelijk extra kosten voorkomen. Samen zoeken we naar een oplossing voor uw betalingsprobleem. Door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen, kunnen verdere maatregelen en kosten achterwege blijven.

 

 

Kan ik bij te laat betalen uit mijn huis gezet worden?

Wanneer uw betaling te laat bij ons binnen is, ontvangt u een betalingsherinnering met daarop een uiterste betaaldatum. Als op die betaaldatum de achterstand niet is betaald, schakelen wij een deurwaarder in om de achterstand te incasseren. De extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor uw rekening. Een incassoprocedure kan in het uiterste geval leiden tot een ontruiming.

Zover hoeft het echter niet te komen. Als u problemen heeft om uw huur op tijd te betalen, neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing!

 

 

Mijn automatische incasso is niet goed verwerkt. Kan ik een acceptgirokaart ontvangen?

Het is voor ons niet mogelijk ‘extra’ acceptgirokaarten te versturen. In het klantenportaal Mijn Rhiant kunt u via iDeal het bedrag alsnog betalen.

 

 

Kan ik een verhuurdersverklaring ontvangen?

U kunt een verhuurderverklaring aanvragen via het klantenportaal Mijn Rhiant.

 

 

Wat is mijn huurbedrag en wat zijn de servicekosten?

Een specificatie van uw huur vindt u op uw persoonlijke pagina in het klantenportaal Mijn Rhiant.

 

 

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u zelf uitrekenen op de website www.toeslagen.nl. Om een goede proefberekening te maken heeft u de rekenhuur nodig. De rekenhuur is de kale huur plus de maximaal op te geven servicekosten. Deze vindt u op uw persoonlijke pagina in het klantenportaal Mijn Rhiant.

Ook kunt u bellen met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543. Als u huurtoeslag ontvangt, moet u wijzigingen in uw inkomen of gezinssamenstelling altijd melden bij de Belastingdienst. Heeft u hulp nodig bij het berekenen, aanvragen of wijzigen van huurtoeslag, neem dan contact op met ons.

 

 

Waarom betalen mijn buren niet dezelfde huur als ik?

Het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel, bepaalt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Rhiant stelt de huurprijs vervolgens vast op een bepaald percentage, van de voor deze woning geldende maximale huurprijs. Dat is de streefhuur. Rhiant heeft dit streefhuurpercentage vastgesteld op 83% (peiljaar 2015). Zodra een woning vrijkomt voor verhuring, wordt de huurprijs in principe berekend aan de hand van dit percentage. Soms kiest Rhiant er echter voor om een lager percentage te gebruiken. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de huurprijs niet boven de huurprijsgrens voor sociale verhuur uitkomt.

Als uw huur een andere ingangsdatum heeft dan die van uw buren, kunnen wij op basis van vroegere afspraken of beleid, verschillende huurprijzen bereken. Daarnaast kunnen in het verleden al dan niet aangebrachte (individuele) isolatiepakketten of andere verbeteringen een prijsverschil verklaren.

 

 

Ik heb een vraag over de jaarlijkse huurverhoging.

Voor meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging kunt u kijken bij de veelgestelde vragen over huurverhoging.

 

 

Huurtoeslag

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

U kunt huurtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u zelf uitrekenen op de website www.toeslagen.nl. Om een goede proefberekening te maken heeft u de rekenhuur nodig. De rekenhuur is de kale huur plus de maximaal op te geven servicekosten. U vindt deze op uw persoonlijke pagina in het klantenportaal Mijn Rhiant.

Ook kunt u bellen met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543. Als u huurtoeslag ontvangt, moet u wijzigingen in uw inkomen of gezinssamenstelling altijd melden bij de Belastingdienst. Heeft u hulp nodig met het berekenen, aanvragen of wijzigen van huurtoeslag, neem dan contact op met ons.

 

 

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als u verhuist, heeft dit gevolgen voor uw huurtoeslag. Geef uw wijzigingen door via de website van de Belastingdienst.

 

 

Huur opzeggen

Hoe zeg ik mijn huur op?

U kunt uw huur heel gemakkelijk opzeggen via het klantenportaal Mijn Rhiant. Wij bieden u de mogelijkheid de huur per werkdag op te zeggen. De opzegtermijn is één maand.

 

 

Heb ik een opzegtermijn?

Wij bieden u de mogelijkheid de huur per werkdag op te zeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. Als u bijvoorbeeld per 20 september de woning wilt verlaten, dan moet u de huur vóór 20 augustus opzeggen. Let op: de datum die u aan ons doorgeeft, kunt u later niet meer veranderen. Als de dag van de huurbeëindiging in een weekend of op een feestdag valt, dan is de eerstvolgende werkdag de datum van huurbeëindiging.

U kunt uw huuropzegging ook eerder dan één maand aan ons doorgeven. Dat geeft ons meer tijd om een nieuwe huurder te vinden met wie u afspraken kunt maken over eventuele overname van spullen.

 

 

Vanwege een overlijden moet ik als erfgenaam de huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Wettelijk eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede maand na het overlijden. U mag als erfgenaam de huurovereenkomst ook eerder beëindigen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand.

Als u als erfgenaam de huur op wilt zeggen, kunt u dit doen via het klantenportaal Mijn Rhiant. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig van de betreffende persoon. Kunt u die gegevens niet vinden of lukt het u niet om in te loggen? Dan kunt u de opzegging ook naar ons mailen: verhuur@rhiant.nl. In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken.

Bij het item Overlijden vindt u meer informatie over alle rechten en plichten bij het overlijden van een dierbare.

 

 

Wat moet ik nog meer regelen rondom mijn verhuizing?

Ook bij de Belastingdienst en de nutsbedrijven moet u melden dat u gaat verhuizen. Denk aan zorg- en huurtoeslag, elektra, gas en water. Als er een nieuwe huurder bekend is, kan het gas, licht en water via een formulier worden overgeschreven. Als er geen nieuwe huurder bekend is, kunt u zelf uw verhuizing melden en komt de woning op naam van Rhiant te staan.

 

 

Een nieuwe huurder wil mijn woning bezichtigen. Hoe werkt dat?

Een mogelijk nieuwe huurder krijgt van ons uw telefoonnummer om contact op te nemen voor een bezichtiging. Deze persoon kan aantonen dat hij/zij aan de beurt is voor deze woning door het tonen van een e-mail van Woonkeus. Laat onbekende personen die onverwacht voor de deur staan niet zomaar binnen!

U kunt zelf afspraken maken over de overname van spullen, zoals gordijnen, behang of vloeren. Wij bemoeien ons hier verder niet mee. Wanneer de eerste kandidaat weigert, komt een andere kandidaat op nummer één te staan. Ook die persoon neemt weer contact met u op  voor een bezichtiging.

 

 

Kan ik spullen zoals laminaat, gordijnen en vloerbedekking ter overname aan de nieuwe huurder aanbieden?

U kunt spullen ter overname aanbieden. De nieuwe huurder is echter niet verplicht deze van u over te nemen. Overnames kunt u onderling regelen. Rhiant is hier geen partij in.

 

 

Wie controleert mijn woning?

Als u de huur heeft opgezegd, controleert de opzichter samen met u of u de woning achterlaat, zoals in het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden is overeengekomen. De opzichter adviseert u over de uit te voeren werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de woning in goede staat bij de eindinspectie aan ons op te leveren. Zo voorkomt u dat er op het allerlaatste moment problemen ontstaan.

Een medewerker van aannemersbedrijf Constructif (voorheen de Kwaasteniet) neemt contact met u op om een afspraak met een opzichter in te plannen. Kan deze afspraak niet doorgaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met De Kwaasteniet via telefoon 078–7518150.

 

 

Ik weet nu wie mijn woning gaat huren. Kan ik de sleutels alvast geven?

De nieuwe huurder krijgt van ons bij aanvang van de huur de nieuwe sleutels. U levert u sleutels in bij de opzichter. Wij raden aan geen sleutels door te geven. Zo voorkomt u problemen met aansprakelijkheid.

 

 

Wanneer lever ik de sleutels in?

De opzichter maakt aan het einde van de voorinspectie een afspraak met u voor de eindinspectie. Op deze datum moet u de woning leeg en volgens afspraak opleveren aan Rhiant. Bij de eindinspectie levert u ook de sleutels in. De eindinspectie vindt uiterlijk op de laatste huurdag plaats.

 

 

Wanneer ontvang ik de eindafrekening? En wat houdt dat in?

Uiterlijk vier weken nadat u de sleutels heeft ingeleverd, ontvangt u de eindafrekening. Deze kan bestaan uit kosten voor het herstellen van gebreken, openstaande tegoeden en/of schulden.

De eindafrekening van de stookkosten vindt éénmaal per jaar plaats, in de periode juni/juli. Deze afrekening staat los van de eindrekening zoals hierboven beschreven.

 

 

Huurverhoging

Krijg ik elk jaar een huurverhoging?

Ja, elk jaar worden de huren op 1 juli aangepast. U ontvangt uiterlijk 30 april een brief van ons met daarin de jaarlijkse huurverhoging.

 

Waarom kiest Rhiant voor een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2020?

De huuraanpassing per 1 juli 2020 is afhankelijk van uw inkomen. De overheid biedt deze mogelijkheid aan corporaties om doorstroming te bevorderen zodat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de lagere inkomensgroepen. Rhiant maakt gebruik van deze mogelijkheid tot inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij er willen zijn voor de mensen met de laagste inkomens.

 

Welke grenzen hanteert Rhiant bij de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2019?

1. Huishoudens met een inkomen tot € 47.500 krijgen een huurverhoging van maximaal 2,8%. Omdat wij de betaalbaarheid van het wonen voor deze huishoudens belangrijk vinden, zorgen wij ervoor dat de woningen die onder de liberalisatiegrens vallen (€ 737,14) niet over deze grens heen gaan. Het kan dus zijn dat bij uw woning een lagere huurverhoging doorgevoerd wordt, omdat uw woning de liberalisatiegrens heeft bereikt.

2. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 47.500 krijgen een huurverhoging van 6,3%. De huurprijs kan na de huurverhoging boven de liberalisatiegrens uitkomen (€737,14), maar kan niet boven de maximale toegestane huurprijs van uw woning uitkomen. Deze maximale prijs is afhankelijk van het aantal woningwaarderingspunten (WWS) van uw woning. Deze punten staan achterop uw aanzegging. Het kan dus zijn dat bij uw woning een lagere huurverhoging doorgevoerd wordt, omdat uw woning de maximale huur heeft bereikt

3. Garages en vrije sector woningen krijgen huurverhoging van 2,6%

 

Mag Rhiant mijn inkomstgegevens opvragen bij de Belastingdienst?

Dit mag. De belastingdienst geeft van alle sociale huurwoningen in het bezit van Rhiant een overzicht, waarin staat of het inkomen in 2018, van uw huishouden zoals nu bekend in de burgerlijke stand, boven de €43.574 was. Wij weten dus niet wat uw inkomen is, alleen of uw verzamel inkomen hoger is dan €43.574.

 

Welke gegevens verstrekt de Belastingdienst?

Rhiant vraagt uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. Op deze gegevens vermeldt de Belastingdienst in welke inkomenscategorie uw huishouden valt en op hoeveel personen deze verklaring is gebaseerd. Alle inkomens van de huurder(s) en de overige bewoners boven de 23 jaar van die woonruimte tellen mee.

 

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Er zijn een aantal redenen die het mogelijk maken om bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging in te dienen. Hieronder staan de mogelijkheden:

 

1. Uw inkomen was in 2018 tussen €43.754  en  €47.500
Rhiant kiest nadrukkelijk voor betaalbaarheid van het wonen voor haar huurders met een inkomen tot €47.500. Was uw inkomen in 2018 tussen de €43.754 en €47.500 dan kunt u in aanmerking komen voor een huurverhoging van maximaal 2.8%. Dit kan door ons een inkomensverklaring van de belastingdienst 2018 te sturen waaruit blijkt dat uw verzamelinkomen tussen de €43.754 en €47.500 lag. Daarbij vragen wij u een recent uittreksel Persoonsgegevens (BRP) waaruit blijkt met hoeveel personen u op het adres woont.  

2. Was uw inkomen in 2018 minder dan of gelijk aan € 43.574 (de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat)? 

Dan kunt u de verhuurder een bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging sturen. De verhuurder vraagt dan een nieuwe, actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst.

3. Lag uw huishoudinkomen in 2018 wel boven € 43.754, maar is het in 2019 gezakt tot onder deze grens? 

Stuur dan, samen met het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging, de volgende stukken mee:

• een inkomensverklaring (dit was het IB60-formulier) over 2019 van iedere huidige bewoner afzonderlijk. Een inkomensverklaring aanvragen kan vanaf juni 2020 bij de Belastingdienst.

• een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van 1 van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven. U betaalt voor dit uittreksel dus ook maar 1 keer het geldende gemeentetarief. U moet wel speciaal vragen om dit document bij de gemeente, het is geen standaarduittreksel.

4. Is uw huishoudinkomen in 2020 gedaald? 

Dan kunt u bezwaar indienen wanneer:

• Een verdienend lid van het huishouden verhuist

In dat geval hoeft u geen inkomensgegevens bij uw bezwaar te voegen. Uw verhuurder vraagt dan een nieuwe, actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst. Die nieuwe actuele inkomensindicatie gaat dan uit van de overgebleven bewoners.

• Het gezamenlijk inkomen van uw huishouden daalt

Omdat wij geen inzicht hebben in uw jaarinkomen over het kalender jaar 2020, nemen wij uw bezwaar nu niet in behandeling. U kunt dan wel in 2021 een huurverlaging voorstellen op basis van het huishoudinkomen van (het hele jaar) 2020.

5. Bezwaar maken wegens chronische ziekte of handicap

• Behoort uw huishouden tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kunnen maken tegen de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging?  Dan kunt u de verhuurder een bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging sturen. Op deze website leest u of u tot deze doelgroep behoort en wat u nodig heeft om bezwaar te kunnen maken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/gehandicapte-chronisch-zieke-bezwaar-tegen-extra-inkomensafhankelijke-huurverhoging

 

Ik huur een vrije sector woning. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Wanneer u een vrije sector woning huurt, kunt u geen bezwaar maken bij de Huurcommissie. U kunt zich wenden tot de Kantonrechter.

 

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de hoogte van de voorgestelde huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Maak hierbij altijd gebruik van het formulier 'Bezwaarschrift'. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de Huurcommissie, ook leest u hier wat redenen zijn om bezwaar te kunnen maken. Via deze link, vindt u al deze informatie: https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/

U stuurt dit formulier naar Rhiant, afdeling Wonen, Veersedijk 101, 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht. Zorg ervoor dat uw bezwaar vóór 1 juli 2020 door ons is ontvangen.

In eerste instantie krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Wij toetsen uw bezwaar aan de geldende wet- en regelgeving. Als wij uw bezwaar toewijzen, passen wij de huurverhoging aan en krijgt u daarvan een bevestiging.

Wijzen wij uw bezwaar af, dan kunt u ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of verder te gaan met de procedure. Wilt u verder gaan met de procedure? Dan vraagt Rhiant een uitspraak van de Huurcommissie. Wij sturen het huurverhogingsvoorstel met uw bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet vervolgens een uitspraak.

Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar gegrond? Dan moet Rhiant het huurverhogingsvoorstel aanpassen. Als de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond acht, gaat de voorgestelde huurverhoging door per 1 juli 2020. Meer hierover leest u ook op de website van de Huurcommissie.

Wanneer u geen officieel bezwaar maakt, wordt de voorgestelde huurverhoging doorgevoerd per 1 juli 2020.

 

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging bij onderhoudsgebreken?

Bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken kan niet. Hiervoor geldt de procedure huurverlaging. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Huurcommissie via 0800-48872343 of via www.huurcommissie.nl.

 

De huur van mijn woning is verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging. Moet ik dit voor de huurtoeslag doorgeven aan de Belastingdienst?

De huurtoeslag is vastgesteld voor de periode van januari tot en met december. Bij de jaarlijkse huurverhoging geven wij uw nieuwe huurbedrag door aan de Belastingdienst. Deze wijziging wordt niet gelijk verwerkt in het bedrag aan huurtoeslag dat u maandelijks ontvangt. Pas in de afrekening in het nieuwe jaar zal de Belastingdienst dit verwerken.

 

Ik heb een vraag over het aantal punten van mijn woning? 

Als u vermoedt dat het aantal punten van uw woning niet klopt kunt u contact met ons opnemen. Voordat u contact opneemt kunt u een puntencheck doen via: https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/ Vervolgens stuurt u een e-mail naar info@rhiant.nl met een scan van het oude aantal punten van de woning en de nieuwe puntenwaardering en een printscreen van de huurcommissie. Wij nemen daarover contact met u op.

 

Wijziging gezinssamenstelling

Ben ik verplicht wijzigingen in gezinssamenstelling door te geven aan Rhiant?

Ja, u bent verplicht om uw wijzigingen in de 'Basisregistratie Personen' (BPR) van de gemeente ook bij Rhiant te melden. Alle veranderingen in gezinssamenstelling moet u melden, zoals samenwonen, huwelijk, inwoning van (klein-)kinderen, woningruil en verblijf in het buitenland van meer dan 3 maanden.

 

 

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

U kunt wijzigingen in uw gezinssamenstelling heel gemakkelijk doorgeven via het klantenportaal Mijn Rhiant.

 

 

Ik wil één of meerder personen bij mij laten inwonen. Wat moet ik doen?

U maakt een afspraak op ons kantoor. Van degene die bij u in komt wonen, heeft Rhiant de volgende gegevens nodig: een uittrekstel uit de Basisregistratie Personen met historisch woonoverzicht en een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. U en degene die bij u wil(len) inwonen wordt gevraagd om u te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
Houdt u er rekening mee dat inwoning en samenwonen gevolgen kunnen hebben voor uw huurtoeslag of uw inkomensafhankelijke huurverhoging?

 

Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen voor de persoon die bij mij inwoont?

Iemand die bij u inwoont, is niet automatisch medehuurder. Wanneer u minimaal twee jaar of langer samenwoont, kunt u voor de inwonende persoon het medehuurderschap aanvragen. Dit doet u schriftelijk. U toont hierbij aan dat u de voorgaande twee jaar een duurzame samenwoning hebt gehad en dat u dit gaat voortzetten.

Als u toestemming voor medehuurderschap ontvangt, maken wij voor u een nieuwe huurovereenkomst. Hieraan zijn voor u kosten verbonden. Deze nieuwe huurovereenkomst moeten u en de medehuurder ondertekenen. Hierna maken u en de nieuwe medehuurder dezelfde aanspraken op de woning. Opzeggen van de woning kan alleen schriftelijk gedaan worden met goedkeuring van zowel de huurder als de medehuurder.

Wanneer u getrouwd bent of een geregisterd partnerschap heeft meldt u uw partner ook als medehuurder aan bij Rhiant. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van ons dat de huurovereenkomst op uw en op de naam van uw partner staat.   

 

Kunnen mijn kinderen ook medehuurder worden?

Kinderen komen over het algemeen niet in aanmerking voor medehuurderschap. Dit komt omdat zij naar alle waarschijnlijkheid vroeg of laat op zichzelf gaan wonen. Er is dan geen sprake van een duurzame huishouding*, waardoor er geen medehuurderschap aangevraagd kan worden.

Alleen in uitzonderlijke situaties kan een inwonend kind medehuurder worden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Het inwonend kind moet minimaal 37 jaar oud zijn en al heel zijn of haar leven ingeschreven staan op het adres van de ouder(s);
- Het inwonend kind kan aantonen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding;
- Er sprake is van een zorgplicht voor elkaar.

* Een duurzame huishouding betekent:
Duurzaam: u woont al heel uw leven in de woning en bent van plan hier samen te blijven wonen.
Gemeenschappelijke huishouding: u woont en leeft samen met uw ouder(s). U deelt de kosten voor levensonderhoud en huisvesting. Het inkomen van het kind dat medehuurder is telt mee voor de jaarlijkse huurverhoging.

 

Wat gebeurt er met mijn woning en het medehuurderschap van mijn kinderen wanneer ik en/of mijn partner overlijden?

Is uw kind medehuurder? Dan wordt bij uw overlijden de huurovereenkomst op naam van uw kind gezet en loopt alles door zoals het was.

Overlijdt de ouder en heeft het inwonend kind geen medehuurderschap of aantoonbaar gezamenlijke duurzame huishouding? Dan dient het inwonend kind een nieuw onderkomen te vinden en de woning te verlaten.

 

Ik wil gaan samenwonen. Wat moet ik doen?

Via het klantenportaal Mijn Rhiant  kunt u een wijziging in de gezinssamenstelling doorgeven. Vervolgens maakt u samen een afspraak bij ons op kantoor. Wij hebben dan de volgende gegevens nodig van de persoon met wie u gaat samenwonen: uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met historische gegevens, inkomensverklaring van de Belastingdienst. U en degene die bij u wil(len) inwonen wordt gevraagd om u te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 

Ik ben getrouwd. Wat moet ik doen?

Via het klantenportaal Mijn Rhiant  kunt u een wijziging in de gezinssamenstelling doorgeven. Vervolgens maakt u samen een afspraak bij ons op kantoor. Wij hebben dan de volgende gegevens nodig van uw echtgenoot of echtgenote: een inkomensverklaring van de Belastingdienst en een kopie van de trouwakte. Waarbij u en uw echtgenoot of echtgenote gevraagd wordt zich op kantoor te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 

Wij gaan scheiden. Hoe moet ik dat doorgeven?

Via het klanteportaal Mijn Rhiant kunt u een wijziging gezinssamenstelling doorgeven. Wij ontvangen graag een kopie van het echtscheidingsconvenant, zodat wij de tenaamstelling in ons systeem kunnen aanpassen.

 

 

Wat moet ik doen bij einde relatie?

Via het klantenportaalMijn Rhiant kunt u een wijziging gezinssamenstelling doorgeven.

 

 

Overlijden

Mijn partner is overleden en ik wil een naamswijziging doorgeven. Hoe doe ik dat?

Als uw partner is overleden, kunt u via het klantenportal  Mijn Rhiant  een formulier 'wijzigen gezinssamenstelling' invullen. U kunt de wijziging op kantoor aan ons doorgeven, waarbij u zich op kantoor dient te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Anders kunnen wij deze wijziging helaas niet verwerken.

 

Na een overlijden moet ik als erfgenaam de huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Van rechtswege eindigt de huurovereenkomst van de huurder aan het einde van de tweede maand na het overlijden. Erfgenamen mogen de huurovereenkomst ook eerder beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Als u als erfgenaam de huur op wilt zeggen, kunt u dit doen via het klantenportaal Mijn Rhiant. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig van de betreffende persoon. Lukt het u niet om in te loggen? Dan kunt u de opzegging ook per e-mail aan ons sturen. In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken.

 

 

Wat zijn mijn rechten en plichten bij het overlijden van een dierbare?

Echtgenoten/geregistreerde partners

U kunt gewoon in de woning blijven wonen. De huurovereenkomst verandert niet. Wilt u de tenaamstelling veranderen? Dan kunt dit aan ons doorgeven via het klantenportaal Mijn Rhiant. We hebben een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken. U kunt de wijziging ook op kantoor aan ons doorgeven, waarbij u zich op kantoor gevraagd wordt te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Anders kunnen wij deze wijziging helaas niet verwerken.

Medehuurder

Wanneer u niet getrouwd was of geen geregistreerd partnerschap had, maar wel op de huurovereenkomst staat, dan verandert er ook niets. Mocht u de tenaamstelling willen veranderen, dan kunt u dit doen via het klantenportaal Mijn Rhiant.

Samenwonenden/kinderen/inwonenden

Als u in het bezit bent van een inwoonvergunning of uw hele leven lang al inwonend bij uw ouders bent geweest, kunt u in eerste instantie nog maximaal zes maanden in de woning blijven wonen. Neem u alstublieft wel contact met Rhiant op om goede afspraken te maken.

Als u in de woning wilt blijven wonen, moet u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij Rhiant. Wij toetsen op de wettelijke kaders. Weigeren wij uw verzoek, dan kunt u de rechter verzoeken om toestemming. De rechter zal uw verzoek toewijzen als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

1. U heeft uw hoofdverblijf in de woning

2. U had een aantoonbare gemeenschappelijke huishouding met de overledene

3. U heeft voldoende inkomen om de huur te betalen

4. U voldoet aan de wettelijke richtlijnen om een woning te kunnen huren

Voor kinderen die na het overlijden van de ouder(s) in de woning achterblijven, zal de rechter het verzoek in principe pas toewijzen als het kind ouder is dan circa 40 jaar.

Wat verwachten wij erfgenamen?

Erfgenamen moeten de woning leeghalen en in goede staat opleveren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de lopende en eventuele achterstallige huur. Zo lang de huurovereenkomst duurt, betalen de erfgenamen de huur.

Geen erfgenamen of u heeft de erfenis verworpen

Zijn er geen erfgenamen of heeft u de erfenis verworpen, dan zal Rhiant van rechtswege na twee maanden weer over de woning kunnen beschikken.

Als de erfgenamen aangeven dat zij niets met de erfenis te maken willen hebben, wordt dit vaak ten onrechte opgevat als een verwerping van de erfenis. Erfgenamen kunnen een erfenis alleen verwerpen als zij hiertoe een verklaring afleggen bij de rechtbank.

De verhuurder kan de erfgenamen, tot het moment dat de verklaring van verwerping daadwerkelijk is ingediend, aansprakelijk stellen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Als erfgenamen ontbreken, kan de rechtbank een vereffenaar benoemen die de nalatenschap afwikkelt. Meestal is dat de partij die het grootste belang heeft bij de afwikkeling.

 

 

Klantenportaal

Ik wil inloggen in Mijn Rhiant, maar ik heb geen klantnummer. Wat nu?

U heeft uw klantnummer ontvangen in een brief van Rhiant. Bent u uw klantnummer kwijt? Klik dan hier om uw klantnummer opnieuw aan te vragen.

 

 

Bij het inloggen krijg ik een melding dat mijn gegevens niet bekend zijn. Hoe kan dat?

Het systeem controleert de combinatie van uw geboortedatum en klantnummer. Als uw geboortedatum niet bij ons bekend is of niet juist geregistreerd staat, kunt u niet inloggen. Neem alstublieft contact met ons op om uw juiste geboortedatum aan ons door te geven.

 

 

Onderhoud en serviceabonnement

Wanneer voert Rhiant planmatig onderhoud uit?

Rhiant heeft een onderhoudsplanning voor het planmatig uit te voeren onderhoud voor de komende 50 jaar. In deze planning zijn voor alle woningen van Rhiant werkzaamheden ingepland. Jaarlijks inspecteren wij ons woningbezit om de noodzaak voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden te toetsen. Hierdoor hebben wij een helder beeld van de aard en urgentie van het uit te voeren onderhoud de komende jaren.

Voor de uitvoering van het planmatig onderhoud werken wij samen met regionaal werkende bedrijven die onze woningen kennen. Als we werkzaamheden uitvoeren, stelt Rhiant of Aannemersbedrijf De Kwaasteniet u als bewoner op de hoogte van wat er gaat gebeuren, wanneer en door wie. Een opzichter houdt toezicht op de uit te voeren werkzaamheden.

Vanaf medio 2014 is Aannemersbedrijf De Kwaasteniet uit Dordrecht de vaste partner voor het onderhoud aan de woningen van Rhiant.

 

 

Waar ben ik verantwoordelijk voor en wat zijn de verantwoordelijkheden van Rhiant?

In het Burgerlijk Wetboek (Besluit kleine herstelingen) is de onderhoudsplicht tussen u als huurder en Rhiant als verhuurder geregeld. In een trefwoordenlijst is aangegeven wie voor welke onderhoudsactiviteiten in en aan de woning verantwoordelijk is. De lijst bevat een alfabetisch overzicht met daarachter de aanduiding wie verantwoordelijk is. Reparaties die door onzorgvuldig gebruik of door opzet van de huurder zijn veroorzaakt, zijn altijd voor rekening van de huurder.

U hoeft als huurder niet altijd de verplichtingen, waarvoor u volgens de wet verantwoordelijk bent, ook zelf uit te voeren. Voor sommige zaken nemen wij tegen vergoeding de uitvoering op ons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoonhouden van dakgoten van eengezinswoningen. Deze vergoeding betaalt u met de maandelijkse huur als onderdeel van de servicekosten.

Onderhoudsklachten die in de trefwoordenlijst staan vermeld in de kolom Huurder, verhelpen wij in principe niet. Tenzij deze reparaties onder het serviceabonnement vallen, u zich hiervoor heeft aangemeld en u hier maandelijks voor betaalt via de servicekosten.

 

 

Kan Rhiant mij ook helpen met onderhoudswerkzaamheden binnen?

Voor € 4,50 per maand neemt Rhiant een groot deel van de zogenaamde "kleine herstellingen" van u als huurder over. Dit is klein en dagelijks onderhoud dat volgens de wet voor rekening van de huurder komt. In dit bedrag zijn alle kosten inbegrepen: de voorrijkosten, het arbeidsloon en het materiaal. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf Constructif (voorheen de Kwaasteniet).

Als u meer wilt weten over het serviceabonnement, kunt u hier de brochure downloaden.

 

 

Hoe kan ik mij aanmelden voor het serviceabonnement?

U kunt zich aanmelden via het klantenportaal Mijn Rhiant. U betaalt naast € 4,50 per maand ook eenmalig € 25,00 inschrijfkosten. Dit brengen wij in rekening via de huur.

 

 

Vallen alle kleine reparaties en vervangingen onder het serviceabonnement?

Alle reparaties die volgens het Besluit kleine herstellingen voor rekening van de huurder komen, vallen onder het serviceabonnement.

Let op: hiervan zijn uitgezonderd alle reparaties en vervangingen die door onzorgvuldig gebruik of door opzet van de huurder(s), huisdieren, huisgenoten of bezoekers zijn veroorzaakt. Deze vallen niet onder het serviceabonnement.

 

 

Reparatieverzoek

Hoe meld ik een reparatieverzoek?

U kunt uw reparatieverzoek doorgeven via www.reparatierhiant.nl. U kunt direct aangeven wanneer een afspraak voor u het beste uitkomt!

 

 

Kan ik ook bellen met Constructif (voorheen De Kwaasteniet)?

Constructif is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 078-7518150.

 

 

Wat kan ik doen als ik ’s avonds, in het weekend of op feestdagen een reparatieverzoek heb?

Een melding via internet kunt u altijd doen. Uitsluitend voor zeer dringende reparatieverzoeken die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u Constructif ook 's avonds, in het weekend en op feestdagen bellen op telefoonnumer 078-7518150. U wordt automatisch doorverbonden met de storingsdienst.

 

 

Welke reparatieverzoeken gaan niet via aannemer Constructif (voorheen De Kwaasteniet)?

 

 

Storing melden

Waar kan ik een storing melden?

Reparatieverzoek
Constructif (voorheen De Kwaasteniet)
078-7518150

Nutsbedrijven

Waterleidingbedrijf Oasen
0182-593772

Eneco storingen
0800-9009

Tempus (geiser)
0800-1819

Caiway Hendrik-Ido-Ambacht
078-6812344

Alarmnummers

Alarmnummer
112

Politie
0900-8844

Brandweer
078-6816900

Storingen cv of warm water

Flatgebouwen melden via Constructif
078-7518150

Eengezinswoningen melden bij Werkendamse verwarming centrale
0183-502755

Storingen aan de WKO installatie van Sophiastaete kunt u rechtstreeks melden bij Vaanster (0900) 822 67 837.

Verstoppingen
Melden bij Constructif
078-687518150

Glasschade
Van Leeuwen Glas
078-6194499 (ook voor noodreparatie zoals bij inbraak)

Liften
Storingen en opsluitingen melden bij Constructif.
078-7518150

Melding maken kan eventueel via de noodknop in de lift.

 

 

Zelf aangebrachte voorzieningen

Welke aanpassingen zijn mogelijk?

Bij een woningaanpassing maken we onderscheid tussen roerende en onroerende zaken. Vloerbedekking, gordijnen, losse kasten en dergelijke, zijn in juridische termen zogenaamde ‘roerende zaken’. Deze zaken zijn over het algemeen relatief eenvoudig uit de woning te verwijderen, zonder dat de woning daarbij noemenswaardig beschadigd wordt.

Zaken als tegelwerk, een keukenblok of een dakraam vallen onder de onroerende zaken. Dit zijn aanpassingen die vast aan de woning zitten. Over het algemeen zijn deze aanpassingen niet te verwijderen zonder beschadigingen aan de woning aan te brengen. Soms kan de opzichter besluiten dat u het laminaat of zeil in de woning mag achterlaten.

 

 

Waarom is dat onderscheid tussen roerende en onroerende zaken zo belangrijk?

Roerende zaken worden juridisch gezien nooit eigendom van de eigenaar van de woning waarin die zaken zich bevinden. Bij onroerende zaken is dat juist wel het geval. Dat betekent dat Rhiant, wanneer de huurder de woning verlaat, eigenaar wordt van die zaken. Als eigenaar is Rhiant vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de aanpassing.

Rhiant moet dan controleren of zij de aanpassing kan en wil onderhouden. Als dat een te ingewikkelde of kostbare zaak wordt, kan Rhiant afzien van overname en de vertrekkende huurder verzoeken de aanpassing weg te halen en de woning in goede staat op te leveren. Zowel de huurder als Rhiant hebben er dus belang bij om te weten wat wel kan, wat niet kan en welke voorwaarden daarbij een rol spelen.

 

 

Aan welke eisen moeten de aanpassingen voldoen?

Of Rhiant de aanpassingen wel of niet accepteert, hangt af van:

1. Verhuurbaarheid
2. Onderhoud
3. Bouwkundige kwaliteit

1. Verhuurbaarheid
Als u de woning verlaat, zal Rhiant de woning weer verhuren aan iemand anders. We moeten dus een inschatting maken of de voorziening die u in de woning wenst achter te laten daarbij niet belemmerend werkt. Een badkamer waarin een bruinkleurig bad is geplaatst en waarvan de tegels oranje zijn, kan een probleem opleveren bij het doorverhuren van de woning. Wij zullen uw aanvraag hieraan toetsen.

2. Onderhoud
Rhiant stelt bepaalde eisen aan de materialen die u gebruikt. Daarmee willen we voorkomen dat de voorzieningen binnen afzienbare tijd weer gerepareerd of vervangen moeten worden.

3. Bouwkundige kwaliteit
In de bouwwereld is het zogenaamde Bouwbesluit een belangrijk begrip. Hierin staan de algemene bouwkundige eisen aangegeven waaraan een woning of woningverandering moet voldoen. U kunt hierbij denken aan de samenstelling van constructies, brandveiligheid, isolatiewaarden, veiligheidseisen, afmetingen van bepaalde ruimten, etc. Wanneer u van plan bent om fors te verbouwen, moet u eerst toestemming vragen aan Rhiant.

Als wij akkoord gaan met deze ingreep, moet u hiervan melding maken of een aanvraag indienen bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bij de beoordeling van uw aanvraag worden, naast de regels uit het Bouwbesluit, ook eisen gesteld aan het uiterlijk van het bouwwerk. Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie.

Pas als de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht instemt met uw bouwplannen, mag u starten met de geplande werkzaamheden. Een kopie van de goedkeuring ontvangen wij graag voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

 

 

Hoe vraag ik toestemming aan?

Wij raden u aan uw plannen altijd voor te leggen aan Rhiant. Het aanspreekpunt hiervoor is onze aannemer Constructif. Zij kunnen u vertellen of de plannen ook aan onze eisen voldoen. Wij verzoeken u dit altijd schriftelijk te doen. In principe krijgt u binnen twee weken bericht of wij toestemming kunnen verlenen en onder welke voorwaarden. Graag ontvangt Constructif de volgende gegevens:

  • naam, adres, telefoonnummer
  • wat u wilt wijzigen of aanbrengen
  • wie de werkzaamheden gaat uitvoeren
  • welke materialen u wilt gebruiken
  • situatietekening of schets waarop afmetingen staan (indien van toepassing)

U kunt deze gegevens mailen naar rhiant@constructif.nl.

U krijg dan van Constructif, namens Rhiant, een tijdelijke of definitieve toestemming voor de wijziging.

1. Tijdelijke toestemming
Er is sprake van tijdelijke toestemming wanneer u de aanpassing bij vertrek uit de woning (in principe) moet verwijderen. In een aantal gevallen kan de nieuwe huurder de voorziening alsnog overnemen en mag de aanpassing in de woning achterblijven.

2. Definitieve toestemming
Er is sprake van definitieve toestemming als de aanpassing bij vertrek uit de woning mag blijven zitten. De definitieve toestemming wordt onder voorbehoud gegeven. Tijdens en na de uitvoering controleert de opzichter of de aanpassing daadwerkelijk is uitgevoerd volgens onze eisen. Gaat de opzichter akkoord met de uitvoering, dan ondertekent de opzichter de toestemmingsbrief voor akkoord.

 

 

Als ik definitieve toestemming heb verkregen, betekent dit dan dat ik de voorziening altijd in de woning moet achterlaten?

Nee, beslist niet. U heeft bijvoorbeeld definitieve toestemming voor het plaatsen van een nieuwe keuken en u besluit na twee jaar te gaan verhuizen. Het toeval wil dat de door u aangebrachte keuken precies in uw nieuwe huis past. U kunt dan gebruik maken van uw wegbreekrecht. Dat betekent dat u de door u aangebrachte voorziening mag meenemen. Dit ondanks het feit dat de keuken in principe tot de onroerende zaken behoort en dus formeel gezien eigendom is van Rhiant. De enige voorwaarde is wel dat u een keukenblok terugplaatst dat voldoet aan de door Rhiant gestelde normen.

 

 

Als ik definitieve toestemming heb, betekent dit dan dat Rhiant de voorziening ook onderhoudt?

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de door u aangebrachte voorziening. Als Rhiant het onderhoud wel voor haar rekening neemt, melden wij dit duidelijk in de toestemmingsbrief.

 

 

Ik heb vorig jaar een nieuw keukenblok geplaatst. Kan ik alsnog toestemming krijgen?

Ja, dat kan. U kunt alsnog een verzoek om toestemming richten aan Rhiant. Een opzichter bekijkt vervolgens ter plekke of de aanpassing voldoet aan onze eisen. Is dat het geval, dan krijgt u van ons schriftelijk toestemming. Het grote voordeel daarvan is dat u weet waar u aan toe bent als u de woning verlaat.

 

 

Schotelantenne

Moet ik het plaatsen van een schotelantenne aanvragen of melden?

Ja, u moet toestemming vragen om een schotelantenne te plaatsen.

 

 

Geeft Rhiant altijd toestemming voor het plaatsen van een schotel?

Wij beoordelen uw aanvraag en na de aanvraag ontvangt u de uitgebreide voorwaarden voor het plaatsen van de schotelantenne. Een medewerker van Rhiant toetst de geplaatste schotelantenne aan de voorwaarden. Als de schotelantenne niet juist geplaatst is, licht de medewerker van Rhiant toe wat u moet veranderen. In een uiterste geval moet u de schotelantenne weer verwijderen.

 

 

Hoe vraag ik toestemming?

U kunt toestemming vragen via het contactformulier.

 

 

Mag ik een schotel plaatsen in mijn tuin?

Ja, in een woning met een tuin mag u de schotelantenne op een standaard van maximaal 1.80 m hoog in de achtertuin plaatsen. De schotelantenne mag de buren niet hinderen. Dit kan betekenen dat u maar een kleine schotelantenne kunt plaatsen. De schotelantenne moet er netjes uitzien.

 

 

Mag ik een schotel plaatsen op mijn balkon?

Voor een flatwoning geldt dat de schotelantenne op een losse standaard van maximaal 1.20 m hoog op het balkon geplaatst mag worden. De schotelantenne mag de buren niet hinderen en moet volledig binnen het balkon en de gevellijn blijven. Dit kan betekenen dat u maar een kleine schotelantenne kunt plaatsen. De schotelantenne moet er netjes uitzien. Het is niet toegestaan de schotelantenne aan het balkonhek te bevestigen. Plaatsing op de galerij is nooit toegestaan.

 

 

Wat mag niet bij het plaatsen van een schotel?

  • De schotel mag niet op of aan eigendommen van Rhiant vastgemaakt worden.
  • De schotel mag geen belemmering geven aan omwonenden.
  • De schotel mag geen ‘afwijkende’ kleur hebben (lichtgrijs of wit is gebruikelijk)
  • De schotel mag niet groter zijn dan 60 cm in doorsnede.

 

 

Stookkosten

Betaalt iedereen stookkosten via Rhiant?

Nee, alleen de flats van Rhiant aan de Van Assendelftgaarde, IJdenhove, Banckertplein en Pruylenborg zijn voorzien van blokverwarming. Dit betekent een grote cv-installatie per flat of portiek de woningen verwarmd. In deze flatblokken betalen de bewoners een voorschot voor de stookkosten aan Rhiant. De hoogte van dit voorschot ligt meestal tussen de € 60,- en € 110,- per maand

 

 

Hoe wordt mijn verbruik gemeten?

Alle radiatoren in de woningen zijn voorzien van een warmtekostenverdeelmeter. Op basis van de geregistreerde eenheden kunnen wij de jaarlijkse afrekening van de stookkosten opstellen. Woningen aan de Assendelftgaarde en de IJdenhove maken geen gebruik van een warmtekostenverdeelmeter, hierbij wordt het gebruik al in GigaJoule gemeten via de afleverset.  

Bij twijfel over de meterstanden kunt u mailen met Techem via klantenservice@techem.nl  en vragen om de 2 wekelijkse meterstanden over 2017 van uw woning.

 

 

Hoe komt mijn berekening in GigaJoule tot stand?

Uw totale kosten
Uw totale kosten worden berekend door uw verbruik in GJ, te vermenigvuldigen met de maximumprijs per GJ zoals deze is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het bedrag en de berekening vindt u bij “Warmtekosten” op uw afrekening. Daarbij worden de eveneens door de ACM vastgestelde meet- en vaste kosten opgeteld. Dit bedrag staat bij “Vaste kosten” op uw afrekening. De optelsom van uw warmtekosten en uw vaste kosten vormt uw totale kosten. 

Uw omrekening naar GJ
Omdat er in het woongebouw waar u woont geen individuele GJ-meters zijn (met uitzondering op de Assendelftgaarde en IJdenhove), maar wel een collectieve meter bij de CV ketel is, worden standen van de radiatormeters omgerekend naar GJ. Door de totaal verbruikte warmte in het woongebouw (in GJ) te delen door de totaal verbruikte warmte-eenheden in het woongebouw wordt de omrekenfactor van GJ/warmte-eenheid bepaald. Door deze omrekenfactor te vermenigvuldigen met de  meterstanden van uw radiatoren wordt uw verbruik in GJ bepaald. 


Uw meterstanden
Uw meterstanden op de afrekening zijn zoals gebruikelijk de eenheden zoals de Techem radiatormeters in de woning deze geregistreerd hebben. Deze standen worden vermenigvuldigd met de GJ- factor per eenheid. Dat is het totaal aan GJ dat u verbruikt heeft.


Controle meterstanden van de radiatoren
Op de radiatormeters kunt u zelf de standen van de meters aflezen en deze controleren met de afrekening.
Ook kunt u via de techem energiecoach de meterstanden inzien. Als u de inloggegevens kwijt bent dan kunt u hiervoor contact opnemen met Techem via energiecoach@techem.nl. 

 

Wat betekent de warmtewet voor mij?

Voor de warmte via blokverwarming betaalt u een maandelijks voorschot bij de huur. De betaalde voorschotten rekenen we eenmaal per jaar af op basis van de maximale prijzen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelt. Meer informatie kunt u vinden op www.acm.nl als u de term 'warmtewet' gebruikt.

Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet, waarmee we voorheen de stookkosten afrekenden, afgeschaft door de overheid en dus niet meer van toepassing op de levering van warmte en/of warm water via woningcorporaties.  Over heel 2019 mag nog wel volgens de systematiek van de Warmtewet worden afgerekend, daarom ontvangt u in 2020 nog éénmalig de afrekening op deze wijze. Vanaf 2020 zal de berekening van de stookkosten wijzigen. 

 

 

Ik woon in Sophiastaete. Werkt de afrekening WKO hetzelfde als de afrekening stookkosten?

Nee, de afrekening werkt net iets anders doordat de voorschot bedragen niet in de huur verrekend worden. Het verwarmingssysteem is ook anders. In de Sophiastaete vindt de verwarming via een collectief Warmte Koude Opslag (WKO) systeem in de bodem plaats. Alle woningen worden verwarmd door vloerverwarming. Voor deze verwarming betaalt u een maandelijks voorschot aan Vaanster B.V.. Een keer per jaar wordt het werkelijke verbruik, dat is af te lezen op de GJ-meter in de technische ruimte in de woning, verrekend met de betaalde voorschotten. Bij verhuizing wordt deze binnen een korte periode door Vaanster B.V. met u afgerekend.

 

Wanneer ontvang ik de jaarlijkse afrekening?

U ontvangt de afrekening rond april. Hiervoor worden de meters op de radiator rond eind december radiografisch (op afstand) uitgelezen. Hiervoor hoeft niemand in uw woning te komen. Op basis van de verbruikte eenheden wordt per adres een afrekening opgemaakt.

 

 

Hoe moet ik mijn afrekening lezen?

De afrekening is verdeeld in verwarmingskosten en overige kosten. Een deel van de verwarmingskosten, de vaste kosten, wordt evenredig verdeeld op basis van de afmeting van de woning. Dat wil zeggen dat u voor een grote woning meer vaste kosten betaalt, dan voor een kleine woning. De verwarmingskosten zijn variabel, dat wil zeggen dat deze afhangen van het gebruik. Huishoudens die veel warmte verbruiken, moeten meer betalen dan huishoudens die minder warmte verbruiken.

De bedoeling van het maandelijkse voorschot is om in 12 termijnen het jaarverbruik te dekken. In de zomer betaalt u stookkosten die u pas in de winter gaat verbruiken of verbruikt heeft. U spaart zo een heel jaar om het stookseizoen van ongeveer 8 maanden te dekken. 

 

 

Hoe kan ik energie besparen?

Energiezuinig stoken heeft u als bewoner ook zelf in de hand. In de folder van Techem leest u meer over energiezuinig stoken en hoe de jaarlijkse afrekening tot stand komt.

Ook kunt u via de techem energiecoach de meterstanden inzien. Als u de inloggegevens kwijt bent dan kunt u hiervoor contact opnemen met Techem via energiecoach@techem.nl. 

 

 

Ik verhuis. Wanneer krijg ik de afrekening van de stookkosten?

Eén keer per jaar wordt het warmteverbruik afgerekend. U krijgt uw afrekening dus niet direct, maar tegelijk met alle andere huurders van Rhiant die stookkosten betalen. De meters op de radiatoren registreren de dagelijks verbruikte eenheden en geven bij de eindafrekening nauwkeurig het totale verbruik tot aan een bepaalde datum weer.

 

Zijn er instructies voor het gebruik?

Ja, de instructies kunt u hieronder downloaden.

Assendelftgaarde / Ydenhove
Klik hier om de instructie te downloaden. (instructie 114)

Banckertplein oudbouw
Klik hier om de instructie downloaden. (instructie 204)

Pruylenborg
Klik hier om de instructie downloaden. (instructie 306)

 

Zonnepanelen

Waarom biedt Rhiant zonnepanelen aan?

Rhiant wil haar huurders helpen om te besparen op hun steeds maar hoger wordende energieregekening. Dit doen we door samen met Stichting Wocozon (www.wocozon.nl) op zoveel mogelijk geschikte daken van huurwoningen zonnepanelen te plaatsen. Door gebruik te maken van zonne-energie, hoeft u minder energie af te nemen bij uw energieleverancier, waardoor u kunt besparen op uw woonlasten. Daarnaast draagt u samen met Rhiant bij aan het milieu door schone energie te gebruiken. Een win-win situatie als u het ons vraagt.  

 

Ik wil ook gebruik maken van zonnepanelen, kan dat?

Alle bewoners die in een eengezinswoning wonen die geschikt is voor zonnepanelen hebben eerder al een aanbieding ontvangen. Heeft u nog geen gebruik gemaakt van dit aanbod, maar wilt u toch meedoen? Dat kan. In 2020 ontvangen alle bewoners die nog geen gebruik gemaakt hebben van het aanbod een brief met een nieuwe aanbieding van Stichting Wocozon.  Via deze brief kunt u uw woning aanmelden voor het gebruik van zonnepanelen.

Rhiant is ook begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op appartementencomplexen. Wanneer dit ook voor uw appartement van toepassing is, ontvangt u een persoonlijke brief met aanbod. Hierbij geldt wel dat 70% van de bewoners van het complex moeten instemmen met het plaatsen van de zonnepanelen. De zonnepanelen worden dan bij alle woningen van het complex geplaatst.

 

Wanneer ontvang ik mijn jaarlijkse afrekening van Wocozon?

U ontvangt de afrekening in het laatste kwartaal van het jaar. De afrekening wordt per post bij u afgeleverd.

 

Ik krijg volgens de afrekening geld terug. Wanneer kan ik dit verwachten?

Krijgt u geld terug? Dan storten wij het bedrag op uw rekening. U kunt het tegoed in de eerstvolgende maand na ontvangst van de afrekening van Wocozon op uw rekening verwachten. Rhiant betaalt alleen bedragen uit boven de €1.

 

Ik moet volgens de afrekening bijbetalen. Hoe wordt dit verrekend?

Moet u bijbetalen? Dan wordt het bedrag bij de eerstvolgende maand na ontvangst van de afrekening van Wocozon bij de huur opgeteld. Daarom is het bedrag dat u in die maand aan Rhiant betaalt hoger dan uw gebruikelijke huurbedrag.

Let op: Rhiant brengt alleen kosten in rekening vanaf €5. Heeft u minder dan 12 maanden zonnepanelen? Dan hoeft u niets bij te betalen. De kosten die voor u in de afrekening benoemd zijn, worden dan niet in rekening gebracht.

 

Ik heb een vraag over mijn afrekening. Waar kan ik terecht?

Op www.wocozon.nl/jaarnota vindt u alle aanvullende informatie over uw afrekening. Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met Wocozon via het telefoonnummer 085 – 744 10 58, op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur. Of stuur een e-mail naar jaarnota@wocozon.nl

 

Ik heb afgelopen jaar al voorschotkosten betaald voor nog niet aangesloten zonnepanelen. Wordt dit ook verrekend in de eindafrekening?

Nee, dit bedrag is al verrekend met uw huur wanneer de zonnepanelen zijn aangesloten. U ontvangt hier ook bericht over via uw e-mail.  

 

Schoonmaak

Waar wordt het bedrag dat ik betaal voor 'schoonmaak' voor gebruikt?

Voor de schoonmaak van de algemene ruimtes in de woongebouwen gelden schoonmaakafspraken met een schoonmaakbedrijf. Dit geldt ook voor de groenvoorziening rond sommige woongebouwen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, vindt u terug in de servicekosten. De werkzaamheden verlopen volgens een werkprogramma, zodat inzichtelijk is welk werk wanneer wordt gedaan.

 

Een woning zoeken

Waar kan ik het aanbod van beschikbare woningen bekijken?

Het woningaanbod van Rhiant vindt u op www.woonkeus.nl.

 

Ik heb dringend een woning nodig. Wat moet ik doen?

Voor mensen die door onvoorziene, ernstige omstandigheden buiten hun schuld dringend woonruimte nodig hebben, bestaat er een voorrangsregeling. In de voorrangsregeling staan de voorwaarden en regels om met voorrang een huurwoning te kunnen krijgen. Meer informatie leest u in de Folder Voorrangsregeling.

 

Hoe kan ik mij inschrijven als woningzoekende?

Heeft u interesse in een woning van Rhiant? Dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij Woonkeus.

 

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

U kunt uw gegevens digitaal wijzigen via www.woonkeus.nl.

 

Woningruil

Kan ik mijn woning ruilen met een andere huurder?

Ja, u kunt uw woning ruilen met een huurder die in een woning woont van Rhiant of een andere corporatie. Die corporatie moet wel toestemming geven.

 

Wat zijn de voorwaarden voor Rhiant om woningruil te accepteren?

Allereerst beoordelen wij of uw inkomen aan de voorwaarden voldoet om van woning te ruilen. Vervolgens inspecteert onze opzichter de woning.

ls de woningruil akkoord is, dan sluiten wij een nieuw huurcontract met u voor minimaal één jaar. Daarna wordt het huurcontract automatisch omgezet naar een huurcontract voor onbepaalde tijd. De huur passen wij aan naar de op dat moment geldende streefhuur en maximaal redelijke huur. Voor het opstellen van een huurcontract brengen wij eenmalig een bedrag van € 50,- aan administratiekosten in rekening.

 

Hoe kan ik op zoek gaan naar iemand die zijn/haar woning wil ruilen?

Op de landelijke website www.woningruil.nl kunt u zelf een advertentie plaatsen om bekend te maken dat u van woning wilt ruilen. U kunt op die website ook zien welke andere huurders van woning willen ruilen.

 

Overlast

Ik heb last van mijn buren. Wat is normaal?

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, ontstaan soms irritaties. Als huurder bent u ervoor verantwoordelijk dat buren geen hinder of overlast van u of uw bezoek hebben. Wij gaan ervan uit dat u rekening met elkaar houdt en meestal gaat dat ook prima. Toch gaan de meeste overlastklachten over harde muziek, het slaan met deuren of lawaai en vervuiling door huisdieren etc. Het is belangrijk dat u eventuele irritaties niet laat oplopen. Probeer ergernissen in eerste instantie zelf op te lossen met uw buren. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met Rhiant via sociaalbeheer@rhiant.nl of telefonisch via 078-6812152.

 

Wat kan ik zelf doen?

Maak uw buren attent op de overlast. Als u op een rustige en vriendelijke manier uw probleem bespreekbaar maakt, lost het zich meestal vanzelf op. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken.

 

Wanneer schakel ik buurtbemiddeling in?

Als het u niet lukt om met uw buren samen tot een oplossing te komen, kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Deze onafhankelijke bemiddelaars helpen de betrokken buren bij het oplossen van de overlastsituatie. Buurtbemiddeling kan helpen bij tal van onderwerpen waar de conflicten over kunnen gaan. Zoals geluidsoverlast, erfafscheidingen, overhangende bomen, overlast door kinderen, pesterijen, overlast door huisdieren, vernielingen, rommel of vuilnis bij de woning, vreemde geuren en parkeeroverlast.

Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Neem dan contact op met de coördinator via buurtbemiddeling@desocialebasis.nl of telefonisch via 078-7508969.

 

Hoe meld ik overlast?

Voor het melden van de overlast die u ervaart, heeft Rhiant een formulier beschikbaar. Dit kunt hier downloaden en ingevuld naar ons toe sturen. Wij gebruiken uw melding om een beeld te krijgen van de overlast en stellen eventueel een dossier op.

 

Wat als de overlast blijft?

Bij ernstige overlast is samenwerking met bijvoorbeeld politie, Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) of maatschappelijk werk wenselijk of zelfs noodzakelijk. Bij voortdurende ernstige overlast legt Rhiant een dossier aan en start een juridische procedure tegen de veroorzaker. De rechter wordt gevraagd het dossier te beoordelen en een uitspraak te doen. In het uiterste geval kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden en de woning ontruimen.

 

Klacht over Rhiant

Ik heb een klacht over Rhiant. Hoe kan ik die melden?

Een klacht zien wij als een waardevol advies! Wij nemen uw klacht altijd serieus en via een vaste procedure in behandeling.

Stap 1:
Bent u niet tevreden en heeft u een klacht? Bespreek dit eerst met de medewerker van Rhiant met wie u contact hebt.

Veel klachten ontstaan door miscommunicatie, uiteenlopende verwachtingen of onvoldoende informatie. Daarom is het raadzaam dit eerst te bespreken met diegene over wie uw klacht gaat. U blijft dan niet rondlopen met wat u dwars zit en eventuele misverstanden kunnen direct worden rechtgezet. Uw klacht geeft de medewerker de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Praten helpt!

Stap 2:
Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u de klacht met de leidinggevende van de desbetreffende medewerker bespreken. Manager WonenManager Financien of Manager Vastgoed.

Stap 3:
Wanneer ook het contact met de leidinggevende geen oplossing biedt, wordt de klacht voorgelegd aan de directeur-bestuurder van Rhiant. Uw klacht kan ter beoordeling ook voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie. Er zijn drie verschillende commissies die verschillende onderwerpen behandelen.

1. Geschillencommissie
Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht door Rhiant, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.
Klachtenformulier

2. Klacht over de woonruimteverdeling
Wanneer u vindt dat de toewijzing van een huurwoning niet correct is verlopen, kunt u dit kenbaar maken bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling. De Klachtencommissie is onafhankelijk van gemeenten, corporaties en Woonkeus Drechtsteden. U kunt een mail sturen naar: klachten@woonkeus.nl.

3. Huurcommissie
De huur en verhuur van woonruimte is gebonden aan regels. Wanneer er een geschil bestaat over de huur en verhuur van woonruimte, kunnen huurder en verhuurder ook bij de huurcommissie terecht. Op de website van de huurcommissie is hierover meer informatie te vinden.

 

Ik huur een vrije sector woning. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Wanneer u een vrije sector woning huurt, kunt u geen bezwaar maken bij de Huurcommissie. U kunt zich wenden tot de Kantonrechter.