Leveranciers

Leveranciers van Rhiant vragen wij bij het versturen van facturen rekening te houden met het volgende:

E-mailadres en bijlagen
Wij verwerken uw factuur digitaal. Daarom is het nodig dat u facturen mailt naar facturen@rhiant.nl. Uw factuur en bijbehorende specificaties/werkopdrachten ontvangen we graag als één pdf. U kunt slechts één bijlage per mail versturen. Mocht u meerdere facturen willen versturen dan vragen wij u die separaat te verzenden. Mails met een link naar de factuur of facturen in Docx of Xlsx formaat worden niet meer in behandeling genomen.

Factuurvoorschriften
Wij vragen u om de facturen te voorzien van onderstaande kenmerken:
•de volledige naam en adresgegevens van zowel uzelf/uw bedrijf als van Rhiant;
•uw factuurnummer en factuurdatum;
•uw BTW-identificatienummer;
•uw KvK-nummer;
•indien van toepassing de door ons verstrekte kenmerken van projecten;
•eventuele werkopdrachten (opdrachten ook digitaal in dezelfde bijlage meezenden);
•datum waarop de diensten en/of goederen zijn geleverd, inclusief een juiste en volledige omschrijving van de diensten en/of goederen;
•indien van toepassing, grondslag btw-verlegd inclusief percentages, uitsplitsing arbeid- en materiaalkosten;
•totaalbedrag en percentage in relatie tot de G-rekening;
•uw Iban-rekeningnummer.

XML
Als u binnen uw administratie beschikt over de mogelijkheid om facturen in een XML bestand (type UBL formaat of type GS1 insbou003 formaat van de Ketenstandaard Bouw en Installatie) aan te leveren, dan horen wij dat graag via financien@rhiant.nl.

Herinneringen en vragen
Herinneringen en vragen over een factuur kunt u mailen naar financien@rhiant.nl. Papieren facturen die wij na 1 december 2018 binnen krijgen, kunnen we helaas niet meer verwerken. U ontvangt deze dan retour zodat u alsnog een email kunt versturen. Als het u niet lukt om facturen digitaal te versturen, vragen wij u om dit zo snel mogelijk te laten weten via financien@rhiant.nl.