Disclaimer

Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wil laten weten: via de contactpagina of via inforhiantnl.

Aansprakelijkheid

We besteden onze uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Rhiant is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.

Auteursrecht voorbehouden 

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhiant.

Privacy

Door het invullen van een formulier op de website van Rhiant geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons altijd aan de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij de gegevens alleen gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen. Ook verstrekken wij uw gegevens niet aan derden.