De Huurdersraad

Huurders van Rhiant weten vaak niet wat de Huurdersraad voor hun kan doen. Toch heeft deze raad sinds de overlegwet (augustus 2015 en de herziene woningwet) vergaande bevoegdheden gekregen van de minister. Om afspraken vast te leggen, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en door de directeur van Rhiant en de voorzitter van de Huurdersraad ondertekend. De Huurdersraad heeft recht op informatie, overleg en advies.

Wat zijn de voornaamste taken van de Huurdersraad?
Het behartigen van de belangen van de huurders van Rhiant. Ongeveer 6x per jaar worden deze belangen met de directeur en de manager Wonen van Rhiant besproken. 

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere:

  • Betaalbare huren / huurverhoging
  • Leefbaarheid
  • Onderhoud
  • Renovatie
  • Begroting
  • Innovatieve investeringen (o.a. duurzaamheid, isolatie)

De Huurdersraad heeft 2 vertegenwoordigers die meepraten over de Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT) zowel op regionaal (Drechtsteden) als op lokaal (HIA) niveau. Bij beide overleggen zijn ook vertegenwoordigers van gemeente(n) en corporaties aanwezig en er wordt op voet van gelijkheid onderhandeld.

Ook draagt de Huurdersraad 2 leden in de Raad van Commissarissen voor. Overleg met hen vindt jaarlijks plaats.

De Huurdersraad bestaat volledig uit vrijwilligers en is bereikbaar via huurdersraad@rhiant.nl

Leden van de Huurdersraad                     
Annie Olsthoorn   (voorzitter)      tel. 06-23640888
Bep Besse        (secretaris)           tel. 078-6816604
Ineke Smit       (penningmeester) tel. 078-6815719
Harry Bosch                                    tel. 078-6815483
Binus Geurts                                   tel. 078-6190323
Ben van der Moolen                       tel. 06-38483247
Jos Kamperman                              tel. 0620976748

De Huurdersraad