Terugverkoop MGE en Koopgarant woning

Rhiant heeft ongeveer 120 woningen met een erfpachtconstructie. Deze Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) of Koopgarant woningen staan in de Volgerlanden en Oostendam. Deze woningen zijn te koop met een terugverkoopplicht aan Rhiant. Bij terugverkoop wordt de winst of verlies op de koopprijs met Rhiant gedeeld.

Interesse in koop van een MGE of Koopgarant woning

Regelmatig bieden wij woningen te koop aan met de Koopgarant regeling. De MGE regeling geldt sinds 2012 niet meer voor nieuwe verkopen. De woningen worden via Wisse makelaars verkocht.

Terugkoop van een MGE of Koopgarant woning

Als u uw woningen wilt terugverkopen aan Rhiant, vult u het terugverkoopverzoek formulier in en stuurt/mailt u het terug naar ons. Wij laten vervolgens de woning taxeren. Er worden twee zaken getaxeerd: de waarde van de woning en de waarde van het door u aangebrachte binnenpakket en tuin. De waardeontwikkeling van de woning wordt gedeeld volgens de in de akte van uw woning genoemde verdeelsleutel. De waarde van het binnenpakket en de tuin komt volledig aan u ten goede.

Met deze gegevens maakt Rhiant een terugkoopberekening. Die sturen wij samen met de taxatie en een aantal spelregels voor de oplevering van uw woning naar u toe. Meestal heeft u het terugkoopaanbod binnen twee weken na het invullen van het terugkoopformulier in huis. Het terugkoopaanbod is drie maanden geldig.

Als u akkoord bent met de aanbieding, ondertekent u de formulieren voor akkoord en stuurt u deze terug naar ons. Wij geven vervolgens opdracht aan de notaris om de terugkoop en levering van de woning te regelen. Op de dag van terugkoop wordt de staat van de woning door een medeweker van Wisse makelaars gecontroleerd en daarna vindt de levering plaats bij de notaris. Gemiddeld duurt het proces van een terugkoopverzoek tot aan levering drie maanden. In het geval van maatwerk kan het ook een aantal weken korter of langer duren.

Lees voor meer informatie de brochure koopgarant.