Wijziging gezinssamenstelling

Inwonen
Wilt u iemand bij u laten inwonen? Meestal mag dit, maar het is wel aan regels gebonden. Toestemming voor inwoning is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de grootte van de woning. Voordat u iemand bij u in huis neemt, bent u verplicht goedkeuring te vragen aan Rhiant. U kunt wijzigingen in uw gezinssamenstelling heel gemakkelijk doorgeven via het klantenportaal Mijn Rhiant.

Uitschrijven
Ook bij scheiding of bij het beëindigen van uw relatie bent u verplicht dit aan ons door te geven via het klantenportaal Mijn Rhiant of per e-mail naar sociaalbeheer@rhiant.nl.

Wij vragen altijd om aanvullende gegevens. Van degene die bij u in komt wonen, hebben wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een uittrekstel uit de Basisregistratie Personen met historisch woonoverzicht en een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. Meer informatie leest u bij de veelgestelde vragen over Wijziging gezinssamenstelling.