Vragen staat vrij!

Vragen staat vrij!

Veel gestelde vragen

Kies een onderwerp

 

Nieuwe huurder (3)

 

Huur betalen (12)

 

Huurtoeslag (2)

 

Huur opzeggen (10)

 

Huurverhoging (12)

 

Wijziging gezinssamenstelling (8)

 

Overlijden (3)

 

Klantenportaal (2)

 

Onderhoud en serviceabonnement (5)

 

Reparatieverzoek (4)

 

Storing melden (1)

 

Zelf aangebrachte voorzieningen (7)

 

Schotelantenne (6)

 

Stookkosten (11)

 

Schoonmaak (1)

 

Een woning zoeken (4)

 

Woningruil (3)

 

Overlast (5)

 

Klacht over Rhiant (1)

 

 

Nieuwe huurder

Hoe betaal ik de huur?

U kunt de huur van uw woning op verschillende manieren betalen. Het makkelijkst is om te betalen via een automatische incasso. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso, dan kunt u uw betaalwijze eenvoudig online wijzigen. Log hiervoor in Mijn Rhiant of vul een machtiging in. U kunt uw machtiging op elk gewenst moment terugtrekken. De huurbetaling moet uiterlijk de 1e van de maand bij ons binnen zijn.

Wilt u de huur niet automatisch laten incasseren of zelf overschrijven? Maak dan gebruik van iDEAL in het klantenportaal Mijn Rhiant

Op ons kantoor kunt u alleen nog een pinbetaling doen. Contant betalen is niet mogelijk.

 

 

Hoe meld ik een technische klacht als ik nog niet in mijn nieuwe woning woon?

Ook tijdens de verhuisperiode kunt u uw verzoek indienen via www.reparatierhiant.nl.

 

 

Waar vind ik mijn gegevens?

In ons klantenportaal Mijn Rhiant kunt u uw gegevens inzien en wijzigen.

 

 

Huur betalen

Wanneer betaal ik de huur?

De huur betaalt u altijd vooraf, uiterlijk op de 1e van de maand.

 

 

Hoe kan ik de huur betalen?

U kunt de huur van uw woning op verschillende manieren betalen. Het makkelijkst is om te betalen via een automatische incasso. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso, dan kunt u uw betaalwijze eenvoudig online wijzigen. Log hiervoor in Mijn Rhiant of vul een machtiging in.

Wilt u de huur niet automatisch laten incasseren of zelf overschrijven? Maak dan gebruik van iDEAL in het klantenportaal Mijn Rhiant
Op ons kantoor kunt u alleen nog een pinbetaling doen. Contant betalen is niet mogelijk.

 

 

Ik wil mijn huur automatisch betalen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw betaalwijze eenvoudig online wijzigen. Log hiervoor in Mijn Rhiant of vul een machtiging in. U kunt uw machtiging op elk gewenst moment terugtrekken. De huurbetaling moet uiterlijk de 1e van de maand bij ons binnen zijn.

 

 

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt uw rekeningnummer eenvoudig online wijzigen in het klantenportaal Mijn Rhiant of door opnieuw machtiging in te vullen.

 

 

Het lukt niet om mijn huur op tijd te betalen, wat nu?

Neem altijd contact met ons op! Wij kunnen u adviseren en zo mogelijk extra kosten voorkomen. Samen zoeken we naar een oplossing voor uw betalingsprobleem. Door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen, kunnen verdere maatregelen en kosten achterwege blijven.

 

 

Kan ik bij te laat betalen uit mijn huis gezet worden?

Wanneer uw betaling te laat bij ons binnen is, ontvangt u een betalingsherinnering met daarop een uiterste betaaldatum. Als op die betaaldatum de achterstand niet is betaald, schakelen wij een deurwaarder in om de achterstand te incasseren. De extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor uw rekening. Een incassoprocedure kan in het uiterste geval leiden tot een ontruiming.

Zover hoeft het echter niet te komen. Als u problemen heeft om uw huur op tijd te betalen, neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing!

 

 

Mijn automatische incasso is niet goed verwerkt. Kan ik een acceptgirokaart ontvangen?

Het is voor ons niet mogelijk ‘extra’ acceptgirokaarten te versturen. In het klantenportaal Mijn Rhiant kunt u via iDeal het bedrag alsnog betalen.

 

 

Kan ik een verhuurdersverklaring ontvangen?

U kunt een verhuurderverklaring aanvragen via het klantenportaal Mijn Rhiant.

 

 

Wat is mijn huurbedrag en wat zijn de servicekosten?

Een specificatie van uw huur vindt u op uw persoonlijke pagina in het klantenportaal Mijn Rhiant.

 

 

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u zelf uitrekenen op de website www.toeslagen.nl. Om een goede proefberekening te maken heeft u de rekenhuur nodig. De rekenhuur is de kale huur plus de maximaal op te geven servicekosten. Deze vindt u op uw persoonlijke pagina in het klantenportaal Mijn Rhiant.

Ook kunt u bellen met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543. Als u huurtoeslag ontvangt, moet u wijzigingen in uw inkomen of gezinssamenstelling altijd melden bij de Belastingdienst. Heeft u hulp nodig bij het berekenen, aanvragen of wijzigen van huurtoeslag, neem dan contact op met ons.

 

 

Waarom betalen mijn buren niet dezelfde huur als ik?

Het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel, bepaalt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Rhiant stelt de huurprijs vervolgens vast op een bepaald percentage, van de voor deze woning geldende maximale huurprijs. Dat is de streefhuur. Rhiant heeft dit streefhuurpercentage vastgesteld op 83% (peiljaar 2015). Zodra een woning vrijkomt voor verhuring, wordt de huurprijs in principe berekend aan de hand van dit percentage. Soms kiest Rhiant er echter voor om een lager percentage te gebruiken. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de huurprijs niet boven de huurprijsgrens voor sociale verhuur uitkomt.

Als uw huur een andere ingangsdatum heeft dan die van uw buren, kunnen wij op basis van vroegere afspraken of beleid, verschillende huurprijzen bereken. Daarnaast kunnen in het verleden al dan niet aangebrachte (individuele) isolatiepakketten of andere verbeteringen een prijsverschil verklaren.

 

 

Ik heb een vraag over de jaarlijkse huurverhoging.

Voor meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging kunt u kijken bij de veelgestelde vragen over huurverhoging.

 

 

Huurtoeslag

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

U kunt huurtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u zelf uitrekenen op de website www.toeslagen.nl. Om een goede proefberekening te maken heeft u de rekenhuur nodig. De rekenhuur is de kale huur plus de maximaal op te geven servicekosten. U vindt deze op uw persoonlijke pagina in het klantenportaal Mijn Rhiant.

Ook kunt u bellen met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543. Als u huurtoeslag ontvangt, moet u wijzigingen in uw inkomen of gezinssamenstelling altijd melden bij de Belastingdienst. Heeft u hulp nodig met het berekenen, aanvragen of wijzigen van huurtoeslag, neem dan contact op met ons.

 

 

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als u verhuist, heeft dit gevolgen voor uw huurtoeslag. Geef uw wijzigingen door via de website van de Belastingdienst.

 

 

Huur opzeggen

Hoe zeg ik mijn huur op?

U kunt uw huur heel gemakkelijk opzeggen via het klantenportaal Mijn Rhiant. Wij bieden u de mogelijkheid de huur per werkdag op te zeggen. De opzegtermijn is één maand.

 

 

Heb ik een opzegtermijn?

Wij bieden u de mogelijkheid de huur per werkdag op te zeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. Als u bijvoorbeeld per 20 september de woning wilt verlaten, dan moet u de huur vóór 20 augustus opzeggen. Let op: de datum die u aan ons doorgeeft, kunt u later niet meer veranderen. Als de dag van de huurbeëindiging in een weekend of op een feestdag valt, dan is de eerstvolgende werkdag de datum van huurbeëindiging.

U kunt uw huuropzegging ook eerder dan één maand aan ons doorgeven. Dat geeft ons meer tijd om een nieuwe huurder te vinden met wie u afspraken kunt maken over eventuele overname van spullen.

 

 

Vanwege een overlijden moet ik als erfgenaam de huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Wettelijk eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede maand na het overlijden. U mag als erfgenaam de huurovereenkomst ook eerder beëindigen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand.

Als u als erfgenaam de huur op wilt zeggen, kunt u dit doen via het klantenportaal Mijn Rhiant. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig van de betreffende persoon. Kunt u die gegevens niet vinden of lukt het u niet om in te loggen? Dan kunt u de opzegging ook naar ons mailen: verhuur@rhiant.nl. In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken.

Bij het item Overlijden vindt u meer informatie over alle rechten en plichten bij het overlijden van een dierbare.

 

 

Wat moet ik nog meer regelen rondom mijn verhuizing?

Ook bij de Belastingdienst en de nutsbedrijven moet u melden dat u gaat verhuizen. Denk aan zorg- en huurtoeslag, elektra, gas en water. Als er een nieuwe huurder bekend is, kan het gas, licht en water via een formulier worden overgeschreven. Als er geen nieuwe huurder bekend is, kunt u zelf uw verhuizing melden en komt de woning op naam van Rhiant te staan.

 

 

Een nieuwe huurder wil mijn woning bezichtigen. Hoe werkt dat?

Een mogelijk nieuwe huurder krijgt van ons uw telefoonnummer om contact op te nemen voor een bezichtiging. Deze persoon kan aantonen dat hij/zij aan de beurt is voor deze woning door het tonen van een e-mail van Woonkeus. Laat onbekende personen die onverwacht voor de deur staan niet zomaar binnen!

U kunt zelf afspraken maken over de overname van spullen, zoals gordijnen, behang of vloeren. Wij bemoeien ons hier verder niet mee. Wanneer de eerste kandidaat weigert, komt een andere kandidaat op nummer één te staan. Ook die persoon neemt weer contact met u op  voor een bezichtiging.

 

 

Kan ik spullen zoals laminaat, gordijnen en vloerbedekking ter overname aan de nieuwe huurder aanbieden?

U kunt spullen ter overname aanbieden. De nieuwe huurder is echter niet verplicht deze van u over te nemen. Overnames kunt u onderling regelen. Rhiant is hier geen partij in.

 

 

Wie controleert mijn woning?

Als u de huur heeft opgezegd, controleert de opzichter samen met u of u de woning achterlaat, zoals in het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden is overeengekomen. De opzichter adviseert u over de uit te voeren werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de woning in goede staat bij de eindinspectie aan ons op te leveren. Zo voorkomt u dat er op het allerlaatste moment problemen ontstaan.

Een medewerker van aannemersbedrijf De Kwaasteniet neemt contact met u op om een afspraak met een opzichter in te plannen. Kan deze afspraak niet doorgaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met De Kwaasteniet via telefoon 078–7518150.

 

 

Ik weet nu wie mijn woning gaat huren. Kan ik de sleutels alvast geven?

De nieuwe huurder krijgt van ons bij aanvang van de huur de nieuwe sleutels. U levert u sleutels in bij de opzichter. Wij raden aan geen sleutels door te geven. Zo voorkomt u problemen met aansprakelijkheid.

 

 

Wanneer lever ik de sleutels in?

De opzichter maakt aan het einde van de voorinspectie een afspraak met u voor de eindinspectie. Op deze datum moet u de woning leeg en volgens afspraak opleveren aan Rhiant. Bij de eindinspectie levert u ook de sleutels in. De eindinspectie vindt uiterlijk op de laatste huurdag plaats.

 

 

Wanneer ontvang ik de eindafrekening? En wat houdt dat in?

Uiterlijk vier weken nadat u de sleutels heeft ingeleverd, ontvangt u de eindafrekening. Deze kan bestaan uit kosten voor het herstellen van gebreken, openstaande tegoeden en/of schulden.

De eindafrekening van de stookkosten vindt éénmaal per jaar plaats, in de periode juni/juli. Deze afrekening staat los van de eindrekening zoals hierboven beschreven.

 

 

Huurverhoging

Krijg ik elk jaar een huurverhoging?

Ja, elk jaar worden de huren op 1 juli aangepast. U ontvangt uiterlijk 30 april een brief van ons met daarin de jaarlijkse huurverhoging.

 

 

Waarom kiest Rhiant voor een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016?

Net als in voorgaande jaren is de huuraanpassing vanaf 1 juli 2016 afhankelijk van uw inkomen. Op deze wijze wil de overheid ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de lagere inkomensgroepen. Het doorvoeren van hogere percentages voor de hogere inkomensgroepen, stimuleert de doorstroming van deze inkomensgroepen en gaat het scheefhuren tegen. De hoop van de overheid is dat hogere inkomensgroepen de overstap maken naar duurdere huurwoningen en de koopmarkt.

 

Rhiant kiest voor de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij graag willen dat er voldoende huurwoningen zijn voor de mensen met de laagste inkomens.

 

 

Welke grenzen hanteert Rhiant bij de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016?

1. Huishoudens met een inkomen tot € 34.678 krijgen een huurverhoging van 0,6%.

2. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 34.678 maar lager dan € 44.360 krijgen een huurverhoging van 2,2%.

3. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 44.360 krijgen een huurverhoging van 4,6%.

 

 

Omdat wij de betaalbaarheid van het wonen belangrijk vinden, zorgen wij ervoor dat de woningen die onder de liberalisatiegrens vallen (€ 710,68) niet over deze grens heen gaan. Het kan dus zijn dat bij uw woning een lagere huurverhoging doorgevoerd wordt, dan de berekening op basis van het bovenstaande percentage uitwijst.

 

Mag Rhiant mijn inkomstgegevens opvragen bij de Belastingdienst?

In de afgelopen maanden was er discussie of de belastingdienst aan de corporaties inkomstgegevens mocht verstrekken. De uitkomst van het debat is als volgt; De inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurders wordt gehandhaafd en de Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders blijven verstrekken aan verhuurders.

 

De belastingdienst geeft van alle sociale huurwoningen in het bezit van Rhiant een overzicht, waarin staat in welke inkomenscategorie het huishouden valt. Wij weten dus niet wat uw inkomen is, alleen in welke inkomenscategorie uw huishouden valt.

 

Gegevens Belastingdienst

Rhiant vraagt uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. Op deze gegevens vermeldt de Belastingdienst in welke inkomenscategorie uw huishouden valt en op hoeveel personen deze verklaring is gebaseerd. Alle inkomens van de huurder(s) en de overige bewoners boven de 23 jaar van die woonruimte tellen mee.

 

 

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Bent u het niet eens met de hoogte van de voorgestelde huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Maak hierbij altijd gebruik van het formulier 'Bezwaarschrift'. Dit kunt u downloaden van de website van de Huurcommissie.

U stuurt dit formulier naar Rhiant, afdeling Wonen, Postbus 59, 3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht. Zorg ervoor dat uw bezwaar vóór 1 juli 2016 door ons is ontvangen.

In eerste instantie krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Wij toetsen uw bezwaar aan de geldende wet- en regelgeving. Als wij uw bezwaar toewijzen, passen wij de huurverhoging aan en krijgt u daarvan een bevestiging.

Wijzen wij uw bezwaar af, dan kunt u ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of verder te gaan met de procedure. Wilt u verder gaan met de procedure? Dan vraagt Rhiant een uitspraak van de Huurcommissie. Wij sturen het huurverhogingsvoorstel met uw bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet vervolgens een uitspraak.

Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar gegrond? Dan moet Rhiant het huurverhogingsvoorstel aanpassen. Als de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond acht, gaat de voorgestelde huurverhoging door per 1 juli 2016. Meer hierover leest u ook op de website van de Huurcommissie.

Wanneer u geen officieel bezwaar maakt, wordt de voorgestelde huurverhoging doorgevoerd per 1 juli 2016.

 

 

Ik huur een vrije sector woning. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Wanneer u een vrije sector woning huurt, kunt u geen bezwaar maken bij de Huurcommissie. U kunt zich wenden tot de Kantonrechter.

 

 

De verklaring over 2014 van de Belastingdienst klopt niet. Wat kan ik doen?

Vul het formulier Bezwaarschrift Huurverhoging in en stuur dit naar ons op. Rhiant vraagt bij de Belastingdienst een nieuwe verklaring op over het huishoudinkomen in 2014. Als deze nieuwe verklaring een andere inkomenscategorie oplevert, passen wij de huurverhoging aan. U krijgt van ons een brief met daarin het nieuwe percentage huurverhoging, dat past bij de juiste inkomenscategorie volgens de nieuwe verklaring van de Belastingdienst.

Als deze nieuwe verklaring geen andere inkomenscategorie oplevert, dan sturen wij u een afwijzing van het bezwaar. Wij voeren de huurverhoging, zoals voorgesteld in de brief, door. Gaat u niet akkoord? Dan vraagt Rhiant een uitspraak van de Huurcommissie. Wij sturen het huurverhogingsvoorstel met uw bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet vervolgens een uitspraak. Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar gegrond, dan moet Rhiant het huurverhogingsvoorstel aanpassen. Als de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond acht, dan gaat de voorgestelde huurverhoging door per 1 juli 2016.

Let op! Als de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond verklaart, dan moet u legeskosten aan de Huurcommissie betalen.

 

 

Mijn huishoudeninkomen is gedaald in 2015. Wat kan ik doen?

Wanneer u kunt aantonen dat uw inkomen in 2015 gedaald is en hierdoor in een andere inkomscategorie valt, kunt u een beroep doen op de coulanceregeling. Hiertoe is Rhiant niet verplicht, maar wij hebben deze regeling om schrijnende en onbedoelde effecten te voorkomen.

Vul het formulier 'Bezwaarschrift Huurverhoging' in en stuur dit naar ons op. Stuur een IBRI-formulier 2015 van ieder lid ouder dan 23 jaar van uw huishouden met een inkomen mee. U kunt deze opvragen vanaf medio juni 2016 bij de Belastingdienst.

Rhiant vraagt opnieuw de inkomensverklaring over 2014 op bij de Belastingdienst, hiertoe zijn wij volgens de wet verplicht. Maar wij tellen ook zelf de IBRI-formulieren over 2015 op. Als deze nieuwe verklaring of de optelsom van de IBRI-formulieren een andere inkomenscategorie uitwijst, dan passen wij de huurverhoging aan. U krijgt van ons een brief met daarin het nieuwe percentage huurverhoging, dat past bij de juiste inkomenscategorie.

Als deze nieuwe verklaring van de Belastingdienst of de optelsom van de IBRI-formulieren geen andere inkomenscategorie oplevert, dan sturen wij u een afwijzing. Wij voeren dan de eerder aangekondige huurverhoging door.

Bent u het niet eens met onze beslissing dat wij de coulanceregeling niet toepassen, dan vraagt Rhiant een uitspraak van de Huurcommissie. Wij sturen het huurverhogingsvoorstel met uw bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet vervolgens een uitspraak. Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar gegrond dan moet Rhiant het huurverhogingsvoorstel aanpassen. Als de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond acht, dan gaat de voorgestelde huurverhoging door per 1 juli 2016.

Let op! Als de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond verklaart, dan moet u legeskosten aan de Huurcommissie betalen.

 

 

Mijn huishoudinkomen is gedaald of zal dalen in 2016. Kan ik bezwaar maken?

In dat geval heeft bezwaar maken geen zin, omdat uw inkomen over 2016 nog niet is vastgesteld door de Belastingdienst. Rhiant accepteert alleen de verklaring van de Belastingdienst over 2014 of het IBRI-formulier (inkomensverklaring van de Belastingdienst) van 2015. Het IBRI-formulier met betrekking tot 2015 is op zijn vroegst medio juni 2016 beschikbaar.

Dat betekent dat u helaas moet wachten op het moment dat het IBRI-formulier wel beschikbaar is. Als uw inkomen dan in een lagere inkomenscategorie valt, kunt u verzoeken om een aanpassing van uw huurverhoging.

 

 

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt. Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten hoeven het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging niet te betalen. Zij kunnen vaak niet verhuizen of er is sprake van speciale voorzieningen in hun woning.

Bent u chronisch ziek of gehandicapt en is uw huurverhoging hoger dan 0,6 %? Vul dan het formulier 'Bezwaarschrift Huurverhoging' in en stuur dit naar ons op. Welke stukken u moet overleggen om aan te tonen dat u chronisch ziek of gehandicapt bent, staat op het bezwaarformulier.

 

 

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging bij onderhoudsgebreken?

Bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken kan niet. Hiervoor geldt de procedure huurverlaging. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Huurcommissie via 0800-48872343 of via www.huurcommissie.nl.

 

 

De huur van mijn woning is verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging. Moet ik dit voor de huurtoeslag doorgeven aan de Belastingdienst?

De huurtoeslag is vastgesteld voor de periode van januari tot en met december. Bij de jaarlijkse huurverhoging geven wij uw nieuwe huurbedrag door aan de Belastingdienst. Deze wijziging wordt niet gelijk verwerkt in het bedrag aan huurtoeslag dat u maandelijks ontvangt. Pas in de afrekening in het nieuwe jaar zal de Belastingdienst dit verwerken.

 

 

Wijziging gezinssamenstelling

Ben ik verplicht wijzigingen in gezinssamenstelling door te geven aan Rhiant?

Ja, u bent verplicht om uw wijzigingen in de 'Basisregistratie Personen' (BPR) van de gemeente ook bij Rhiant te melden. Alle veranderingen in gezinssamenstelling moet u melden, zoals samenwonen, huwelijk, inwoning van (klein-)kinderen, woningruil en verblijf in het buitenland van meer dan 3 maanden.

 

 

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

U kunt wijzigingen in uw gezinssamenstelling heel gemakkelijk doorgeven via het klantenportaal Mijn Rhiant.

 

 

Welke gegevens heeft Rhiant nodig bij inwoning?

Van degene die bij u in komt wonen, heeft Rhiant de volgende gegevens nodig: een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een uittrekstel uit de Basisregistratie Personen met historisch woonoverzicht en een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Houdt u er rekening mee dat inwoning en samenwonen gevolgen kunnen hebben voor uw huurtoeslag of uw inkomensafhankelijke huurverhoging?

 

 

Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen voor de persoon die bij mij inwoont?

Iemand die bij u inwoont, is niet automatisch medehuurder. Wanneer u minimaal twee jaar of langer samenwoont, kunt u voor de inwonende persoon het medehuurderschap aanvragen. Dit doet u schriftelijk. U toont hierbij aan dat u de voorgaande twee jaar een duurzame samenwoning hebt gehad en dat u dit gaat voortzetten.

Als u toestemming voor medehuurderschap ontvangt, maken wij voor u een nieuwe huurovereenkomst. Hieraan zijn voor u kosten verbonden. Deze nieuwe huurovereenkomst moeten u en de medehuurder ondertekenen. Hierna maken u en de nieuwe medehuurder dezelfde aanspraken op de woning. Opzeggen van de woning kan alleen schriftelijk gedaan worden met goedkeuring van zowel de huurder als de medehuurder.

 

 

Ik wil gaan samenwonen. Wat moet ik doorgeven?

Via het klantenportaal Mijn Rhiant kunt u een wijziging in de gezinssamenstelling doorgeven. Van de persoon die bij u in komt wonen hebben wij de volgende gegevens nodig: uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met historische gegevens, inkomensverklaring van de Belastingdienst en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

 

 

Ik ben getrouwd. Wat moet ik doorgeven?

Via het klantenportaal Mijn Rhiant kunt u een wijziging in de gezinssamenstelling doorgeven. Van uw echtgenoot of echtgenote hebben wij de volgende gegevens nodig: een inkomensverklaring van de Belastingdienst en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Ook ontvangen wij graag een kopie van de trouwakte.

 

 

Wij gaan scheiden. Hoe moet ik dat doorgeven?

Via het klanteportaal Mijn Rhiant kunt u een wijziging gezinssamenstelling doorgeven. Wij ontvangen graag een kopie van het echtscheidingsconvenant, zodat wij de tenaamstelling in ons systeem kunnen aanpassen.

 

 

Wat moet ik doen bij einde relatie?

Via het klantenportaalMijn Rhiant kunt u een wijziging gezinssamenstelling doorgeven.

 

 

Overlijden

Mijn partner is overleden en ik wil een naamswijziging doorgeven. Hoe doe ik dat?

Als uw partner is overleden, kunt u via het klantenportal Mijn Rhiant een formulier 'wijzigen gezinssamenstelling' invullen. U kunt de wijziging ook per e-mail aan ons doorgeven. In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte en uw legitimatiebewijs nodig. Anders kunnen wij deze wijziging helaas niet verwerken.

 

 

Na een overlijden moet ik als erfgenaam de huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Van rechtswege eindigt de huurovereenkomst van de huurder aan het einde van de tweede maand na het overlijden. Erfgenamen mogen de huurovereenkomst ook eerder beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Als u als erfgenaam de huur op wilt zeggen, kunt u dit doen via het klantenportaal Mijn Rhiant. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig van de betreffende persoon. Lukt het u niet om in te loggen? Dan kunt u de opzegging ook per e-mail aan ons sturen. In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken.

 

 

Wat zijn mijn rechten en plichten bij het overlijden van een dierbare?

Echtgenoten/geregistreerde partners

U kunt gewoon in de woning blijven wonen. De huurovereenkomst verandert niet. Wilt u de tenaamstelling veranderen? Dan kunt dit aan ons doorgeven via het klantenportaal Mijn Rhiant. We hebben een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken. Ook ontvangen wij graag een kopie van uw identiteitsbewijs.

Medehuurder

Wanneer u niet getrouwd was of geen geregistreerd partnerschap had, maar wel op de huurovereenkomst staat, dan verandert er ook niets. Mocht u de tenaamstelling willen veranderen, dan kunt u dit doen via het klantenportaal Mijn Rhiant.

Samenwonenden/kinderen/inwonenden

Als u in het bezit bent van een inwoonvergunning of uw hele leven lang al inwonend bij uw ouders bent geweest, kunt u in eerste instantie nog maximaal zes maanden in de woning blijven wonen. Neem u alstublieft wel contact met Rhiant op om goede afspraken te maken.

Als u in de woning wilt blijven wonen, moet u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij Rhiant. Wij toetsen op de wettelijke kaders. Weigeren wij uw verzoek, dan kunt u de rechter verzoeken om toestemming. De rechter zal uw verzoek toewijzen als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

1. U heeft uw hoofdverblijf in de woning

2. U had een aantoonbare gemeenschappelijke huishouding met de overledene

3. U heeft voldoende inkomen om de huur te betalen

4. U voldoet aan de wettelijke richtlijnen om een woning te kunnen huren

Voor kinderen die na het overlijden van de ouder(s) in de woning achterblijven, zal de rechter het verzoek in principe pas toewijzen als het kind ouder is dan circa 40 jaar.

Wat verwachten wij erfgenamen?

Erfgenamen moeten de woning leeghalen en in goede staat opleveren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de lopende en eventuele achterstallige huur. Zo lang de huurovereenkomst duurt, betalen de erfgenamen de huur.

Geen erfgenamen of u heeft de erfenis verworpen

Zijn er geen erfgenamen of heeft u de erfenis verworpen, dan zal Rhiant van rechtswege na twee maanden weer over de woning kunnen beschikken.

Als de erfgenamen aangeven dat zij niets met de erfenis te maken willen hebben, wordt dit vaak ten onrechte opgevat als een verwerping van de erfenis. Erfgenamen kunnen een erfenis alleen verwerpen als zij hiertoe een verklaring afleggen bij de rechtbank.

De verhuurder kan de erfgenamen, tot het moment dat de verklaring van verwerping daadwerkelijk is ingediend, aansprakelijk stellen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Als erfgenamen ontbreken, kan de rechtbank een vereffenaar benoemen die de nalatenschap afwikkelt. Meestal is dat de partij die het grootste belang heeft bij de afwikkeling.

 

 

Klantenportaal

Ik wil inloggen in Mijn Rhiant, maar ik heb geen klantnummer. Wat nu?

U heeft uw klantnummer ontvangen in een brief van Rhiant. Bent u uw klantnummer kwijt? Klik dan hier om uw klantnummer opnieuw aan te vragen.

 

 

Bij het inloggen krijg ik een melding dat mijn gegevens niet bekend zijn. Hoe kan dat?

Het systeem controleert de combinatie van uw geboortedatum en klantnummer. Als uw geboortedatum niet bij ons bekend is of niet juist geregistreerd staat, kunt u niet inloggen. Neem alstublieft contact met ons op om uw juiste geboortedatum aan ons door te geven.

 

 

Onderhoud en serviceabonnement

Wanneer voert Rhiant planmatig onderhoud uit?

Rhiant heeft een onderhoudsplanning voor het planmatig uit te voeren onderhoud voor de komende 50 jaar. In deze planning zijn voor alle woningen van Rhiant werkzaamheden ingepland. Jaarlijks inspecteren wij ons woningbezit om de noodzaak voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden te toetsen. Hierdoor hebben wij een helder beeld van de aard en urgentie van het uit te voeren onderhoud de komende jaren.

Voor de uitvoering van het planmatig onderhoud werken wij samen met regionaal werkende bedrijven die onze woningen kennen. Als we werkzaamheden uitvoeren, stelt Rhiant of Aannemersbedrijf De Kwaasteniet u als bewoner op de hoogte van wat er gaat gebeuren, wanneer en door wie. Een opzichter houdt toezicht op de uit te voeren werkzaamheden.

Vanaf medio 2014 is Aannemersbedrijf De Kwaasteniet uit Dordrecht de vaste partner voor het onderhoud aan de woningen van Rhiant.

 

 

Waar ben ik verantwoordelijk voor en wat zijn de verantwoordelijkheden van Rhiant?

In het Burgerlijk Wetboek (Besluit kleine herstelingen) is de onderhoudsplicht tussen u als huurder en Rhiant als verhuurder geregeld. In een trefwoordenlijst is aangegeven wie voor welke onderhoudsactiviteiten in en aan de woning verantwoordelijk is. De lijst bevat een alfabetisch overzicht met daarachter de aanduiding wie verantwoordelijk is. Reparaties die door onzorgvuldig gebruik of door opzet van de huurder zijn veroorzaakt, zijn altijd voor rekening van de huurder.

U hoeft als huurder niet altijd de verplichtingen, waarvoor u volgens de wet verantwoordelijk bent, ook zelf uit te voeren. Voor sommige zaken nemen wij tegen vergoeding de uitvoering op ons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoonhouden van dakgoten van eengezinswoningen. Deze vergoeding betaalt u met de maandelijkse huur als onderdeel van de servicekosten.

Onderhoudsklachten die in de trefwoordenlijst staan vermeld in de kolom Huurder, verhelpen wij in principe niet. Tenzij deze reparaties onder het serviceabonnement vallen, u zich hiervoor heeft aangemeld en u hier maandelijks voor betaalt via de servicekosten.

 

 

Kan Rhiant mij ook helpen met onderhoudswerkzaamheden binnen?

Voor € 4,50 per maand neemt Rhiant een groot deel van de zogenaamde "kleine herstellingen" van u als huurder over. Dit is klein en dagelijks onderhoud dat volgens de wet voor rekening van de huurder komt. In dit bedrag zijn alle kosten inbegrepen: de voorrijkosten, het arbeidsloon en het materiaal. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf De Kwaasteniet.

Als u meer wilt weten over het serviceabonnement, kunt u hier de brochure downloaden.

 

 

Hoe kan ik mij aanmelden voor het serviceabonnement?

U kunt zich aanmelden via het klantenportaal Mijn Rhiant. U betaalt naast € 4,50 per maand ook eenmalig € 25,00 inschrijfkosten. Dit brengen wij in rekening via de huur.

 

 

Vallen alle kleine reparaties en vervangingen onder het serviceabonnement?

Alle reparaties die volgens het Besluit kleine herstellingen voor rekening van de huurder komen, vallen onder het serviceabonnement.

Let op: hiervan zijn uitgezonderd alle reparaties en vervangingen die door onzorgvuldig gebruik of door opzet van de huurder(s), huisdieren, huisgenoten of bezoekers zijn veroorzaakt. Deze vallen niet onder het serviceabonnement.

 

 

Reparatieverzoek

Hoe meld ik een reparatieverzoek?

U kunt uw reparatieverzoek doorgeven via www.reparatierhiant.nl. U kunt direct aangeven wanneer een afspraak voor u het beste uitkomt!

 

 

Kan ik ook bellen met De Kwaasteniet?

De Kwaasteniet is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 078-7518150.

 

 

Wat kan ik doen als ik ’s avonds, in het weekend of op feestdagen een reparatieverzoek heb?

Een melding via internet kunt u altijd doen. Uitsluitend voor zeer dringende reparatieverzoeken die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u De Kwaasteniet ook 's avonds, in het weekend en op feestdagen bellen op telefoonnumer 078-7518150. U wordt automatisch doorverbonden met de storingsdienst.

 

 

Welke reparatieverzoeken gaan niet via De Kwaasteniet?

 

 

Storing melden

Waar kan ik een storing melden?

Reparatieverzoek
De Kwaasteniet
078-7518150

Nutsbedrijven

Waterleidingbedrijf Oasen
0182-593772

Eneco storingen
0800-9009

Tempus (geiser)
0800-1819

Caiway Hendrik-Ido-Ambacht
078-6812344

Alarmnummers

Alarmnummer
112

Politie
0900-8844

Brandweer
078-6816900

Storingen cv of warm water

Flatgebouwen melden via de Kwaasteniet
078-7518150

Eengezinswoningen melden bij Werkendamse verwarming centrale
0183-502755

Storingen aan de WKO installatie van Sophiastaete kunt u rechtstreeks melden bij Vaanster (0900) 822 67 837.

Verstoppingen
Melden bij de Kwaasteniet
078-687518150

Glasschade
Van Leeuwen Glas
078-6194499 (ook voor noodreparatie zoals bij inbraak)

Liften
Storingen en opsluitingen melden bij de Kwaasteniet.
078-7518150

Melding maken kan eventueel via de noodknop in de lift.

 

 

Zelf aangebrachte voorzieningen

Welke aanpassingen zijn mogelijk?

Bij een woningaanpassing maken we onderscheid tussen roerende en onroerende zaken. Vloerbedekking, gordijnen, losse kasten en dergelijke, zijn in juridische termen zogenaamde ‘roerende zaken’. Deze zaken zijn over het algemeen relatief eenvoudig uit de woning te verwijderen, zonder dat de woning daarbij noemenswaardig beschadigd wordt.

Zaken als tegelwerk, een keukenblok of een dakraam vallen onder de onroerende zaken. Dit zijn aanpassingen die vast aan de woning zitten. Over het algemeen zijn deze aanpassingen niet te verwijderen zonder beschadigingen aan de woning aan te brengen. Soms kan de opzichter besluiten dat u het laminaat of zeil in de woning mag achterlaten.

 

 

Waarom is dat onderscheid tussen roerende en onroerende zaken zo belangrijk?

Roerende zaken worden juridisch gezien nooit eigendom van de eigenaar van de woning waarin die zaken zich bevinden. Bij onroerende zaken is dat juist wel het geval. Dat betekent dat Rhiant, wanneer de huurder de woning verlaat, eigenaar wordt van die zaken. Als eigenaar is Rhiant vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de aanpassing.

Rhiant moet dan controleren of zij de aanpassing kan en wil onderhouden. Als dat een te ingewikkelde of kostbare zaak wordt, kan Rhiant afzien van overname en de vertrekkende huurder verzoeken de aanpassing weg te halen en de woning in goede staat op te leveren. Zowel de huurder als Rhiant hebben er dus belang bij om te weten wat wel kan, wat niet kan en welke voorwaarden daarbij een rol spelen.

 

 

Aan welke eisen moeten de aanpassingen voldoen?

Of Rhiant de aanpassingen wel of niet accepteert, hangt af van:

1. Verhuurbaarheid
2. Onderhoud
3. Bouwkundige kwaliteit

1. Verhuurbaarheid
Als u de woning verlaat, zal Rhiant de woning weer verhuren aan iemand anders. We moeten dus een inschatting maken of de voorziening die u in de woning wenst achter te laten daarbij niet belemmerend werkt. Een badkamer waarin een bruinkleurig bad is geplaatst en waarvan de tegels oranje zijn, kan een probleem opleveren bij het doorverhuren van de woning. Wij zullen uw aanvraag hieraan toetsen.

2. Onderhoud
Rhiant stelt bepaalde eisen aan de materialen die u gebruikt. Daarmee willen we voorkomen dat de voorzieningen binnen afzienbare tijd weer gerepareerd of vervangen moeten worden.

3. Bouwkundige kwaliteit
In de bouwwereld is het zogenaamde Bouwbesluit een belangrijk begrip. Hierin staan de algemene bouwkundige eisen aangegeven waaraan een woning of woningverandering moet voldoen. U kunt hierbij denken aan de samenstelling van constructies, brandveiligheid, isolatiewaarden, veiligheidseisen, afmetingen van bepaalde ruimten, etc. Wanneer u van plan bent om fors te verbouwen, moet u eerst toestemming vragen aan Rhiant.

Als wij akkoord gaan met deze ingreep, moet u hiervan melding maken of een aanvraag indienen bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bij de beoordeling van uw aanvraag worden, naast de regels uit het Bouwbesluit, ook eisen gesteld aan het uiterlijk van het bouwwerk. Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie.

Pas als de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht instemt met uw bouwplannen, mag u starten met de geplande werkzaamheden. Een kopie van de goedkeuring ontvangen wij graag voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

 

 

Hoe vraag ik toestemming aan?

Wij raden u aan uw plannen altijd voor te leggen aan Rhiant. Wij kunnen u dan vertellen of de plannen ook aan onze eisen voldoen. Wij verzoeken u dit altijd schriftelijk te doen. In principe krijgt u binnen twee weken bericht of wij toestemming kunnen verlenen en onder welke voorwaarden. Graag ontvangen wij de volgende gegevens:

  • naam, adres, telefoonnummer
  • wat u wilt wijzigen of aanbrengen
  • wie de werkzaamheden gaat uitvoeren
  • welke materialen u wilt gebruiken
  • situatietekening of schets waarop afmetingen staan (indien van toepassing)

U krijg van Rhiant een tijdelijke of definitieve toestemming voor de wijziging.

1. Tijdelijke toestemming
Er is sprake van tijdelijke toestemming wanneer u de aanpassing bij vertrek uit de woning (in principe) moet verwijderen. In een aantal gevallen kan de nieuwe huurder de voorziening alsnog overnemen en mag de aanpassing in de woning achterblijven.

2. Definitieve toestemming
Er is sprake van definitieve toestemming als de aanpassing bij vertrek uit de woning mag blijven zitten. De definitieve toestemming wordt onder voorbehoud gegeven. Tijdens en na de uitvoering controleert de opzichter of de aanpassing daadwerkelijk is uitgevoerd volgens onze eisen. Gaat de opzichter akkoord met de uitvoering, dan ondertekent de opzichter de toestemmingsbrief voor akkoord.

 

 

Als ik definitieve toestemming heb verkregen, betekent dit dan dat ik de voorziening altijd in de woning moet achterlaten?

Nee, beslist niet. U heeft bijvoorbeeld definitieve toestemming voor het plaatsen van een nieuwe keuken en u besluit na twee jaar te gaan verhuizen. Het toeval wil dat de door u aangebrachte keuken precies in uw nieuwe huis past. U kunt dan gebruik maken van uw wegbreekrecht. Dat betekent dat u de door u aangebrachte voorziening mag meenemen. Dit ondanks het feit dat de keuken in principe tot de onroerende zaken behoort en dus formeel gezien eigendom is van Rhiant. De enige voorwaarde is wel dat u een keukenblok terugplaatst dat voldoet aan de door Rhiant gestelde normen.

 

 

Als ik definitieve toestemming heb, betekent dit dan dat Rhiant de voorziening ook onderhoudt?

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de door u aangebrachte voorziening. Als Rhiant het onderhoud wel voor haar rekening neemt, melden wij dit duidelijk in de toestemmingsbrief.

 

 

Ik heb vorig jaar een nieuw keukenblok geplaatst. Kan ik alsnog toestemming krijgen?

Ja, dat kan. U kunt alsnog een verzoek om toestemming richten aan Rhiant. Een opzichter bekijkt vervolgens ter plekke of de aanpassing voldoet aan onze eisen. Is dat het geval, dan krijgt u van ons schriftelijk toestemming. Het grote voordeel daarvan is dat u weet waar u aan toe bent als u de woning verlaat.

 

 

Schotelantenne

Moet ik het plaatsen van een schotelantenne aanvragen of melden?

Ja, u moet toestemming vragen om een schotelantenne te plaatsen.

 

 

Geeft Rhiant altijd toestemming voor het plaatsen van een schotel?

Wij beoordelen uw aanvraag en na de aanvraag ontvangt u de uitgebreide voorwaarden voor het plaatsen van de schotelantenne. Een medewerker van Rhiant toetst de geplaatste schotelantenne aan de voorwaarden. Als de schotelantenne niet juist geplaatst is, licht de medewerker van Rhiant toe wat u moet veranderen. In een uiterste geval moet u de schotelantenne weer verwijderen.

 

 

Hoe vraag ik toestemming?

U kunt toestemming vragen via het contactformulier.

 

 

Mag ik een schotel plaatsen in mijn tuin?

Ja, in een woning met een tuin mag u de schotelantenne op een standaard van maximaal 1.80 m hoog in de achtertuin plaatsen. De schotelantenne mag de buren niet hinderen. Dit kan betekenen dat u maar een kleine schotelantenne kunt plaatsen. De schotelantenne moet er netjes uitzien.

 

 

Mag ik een schotel plaatsen op mijn balkon?

Voor een flatwoning geldt dat de schotelantenne op een losse standaard van maximaal 1.20 m hoog op het balkon geplaatst mag worden. De schotelantenne mag de buren niet hinderen en moet volledig binnen het balkon en de gevellijn blijven. Dit kan betekenen dat u maar een kleine schotelantenne kunt plaatsen. De schotelantenne moet er netjes uitzien. Het is niet toegestaan de schotelantenne aan het balkonhek te bevestigen. Plaatsing op de galerij is nooit toegestaan.

 

 

Wat mag niet bij het plaatsen van een schotel?

  • De schotel mag niet op of aan eigendommen van Rhiant vastgemaakt worden.
  • De schotel mag geen belemmering geven aan omwonenden.
  • De schotel mag geen ‘afwijkende’ kleur hebben (lichtgrijs of wit is gebruikelijk)
  • De schotel mag niet groter zijn dan 60 cm in doorsnede.

 

 

Stookkosten

Betaalt iedereen stookkosten via Rhiant?

Nee, alleen de flats van Rhiant aan de Van Assendelftgaarde, IJdenhove, Banckertplein en Pruylenborg zijn voorzien van blokverwarming. Dit betekent een grote cv-installatie per flat of portiek de woningen verwarmd. In deze flatblokken betalen de bewoners een voorschot voor de stookkosten aan Rhiant. De hoogte van dit voorschot ligt meestal tussen de € 60,- en € 110,- per maand.

 

 

Hoe wordt mijn verbruik gemeten?

Alle radiatoren in de woningen zijn voorzien van een warmtekostenverdeelmeter. Op basis van de geregistreerde eenheden kunnen wij de jaarlijkse afrekening van de stookkosten opstellen.

 

 

Wat zijn de leveringsvoorwaarden?

Als u een woning huurt van Rhiant in een van de genoemde flats, tekent u naast de huurovereenkomst voor de woning ook een overeenkomst voor de levering van warmte. Aan de overeenkomst voor blokverwarming en de leveringsovereenkomst voor warmte zijn de leveringsvoorwaarden voor warmte, onlosmakelijk verbonden.

 

 

Wat betekent de warmtewet voor mij?

Voor de warmte via blokverwarming betaalt u een maandelijks voorschot bij de huur. De betaalde voorschotten rekenen we eenmaal per jaar af op basis van de maximale prijzen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelt. Meer informatie kunt u vinden op www.acm.nl als u de term 'warmtewet' gebruikt.

 

 

Ik woon in Sophiastaete. Werkt de afrekening WKO hetzelfde als de afrekening stookkosten?

Ja, de afrekening werkt hetzelfde. Het verwarmingssysteem is echter anders. In de Sophiastaete vindt de verwarming via een collectief Warmte Koude Opslag (WKO) systeem in de bodem plaats. Alle woningen worden verwarmd door vloerverwarming. Voor deze verwarming betaalt u een maandelijks voorschot bij de huur. Een keer per jaar wordt het werkelijke verbruik, dat is af te lezen op de GJ-meter in de technische ruimte in de woning, verrekend met de betaalde voorschotten.

 

 

Wanneer ontvang ik de jaarlijkse afrekening?

U ontvangt de afrekening rond april/mei. Hiervoor worden de meters op de radiator rond eind december radiografisch (op afstand) uitgelezen. Hiervoor hoeft niemand in uw woning te komen. Op basis van de verbruikte eenheden wordt per adres een afrekening opgemaakt.

 

 

Hoe kan ik mijn afrekening beter begrijpen?

De afrekening is verdeeld in verwarmingskosten en overige kosten. Een deel van de verwarmingskosten, de vaste kosten, wordt evenredig verdeeld op basis van de afmeting van de woning. Dat wil zeggen dat u voor een grote woning meer vaste kosten betaalt, dan voor een kleine woning. De verwarmingskosten zijn variabel, dat wil zeggen dat deze afhangen van het gebruik. Huishoudens die veel warmte verbruiken, moeten meer betalen dan huishoudens die minder warmte verbruiken.

De bedoeling van het maandelijkse voorschot is om in 12 termijnen het jaarverbruik te dekken. In de zomer betaalt u stookkosten die u pas in de winter gaat verbruiken of verbruikt heeft. U spaart zo een heel jaar om het stookseizoen van ongeveer 8 maanden te dekken.

 

 

Hoe kan ik energie besparen?

Energiezuinig stoken heeft u als bewoner ook zelf in de hand. In de folder van Techem leest u meer over energiezuinig stoken en hoe de jaarlijkse afrekening tot stand komt.

 

 

Ik verhuis. Wanneer krijg ik de afrekening van de stookkosten?

Eén keer per jaar wordt het warmteverbruik afgerekend. U krijgt uw afrekening dus niet direct, maar tegelijk met alle andere huurders van Rhiant die stookkosten betalen. De meters op de radiatoren registreren de dagelijks verbruikte eenheden en geven bij de eindafrekening nauwkeurig het totale verbruik tot aan een bepaalde datum weer.

 

 

Er zit een rode knop op de ringleiding. Waar is die voor?

Voor de bewoners aan de Van Assendelftgaarde en IJdenhove geldt dat ook de ringleiding in de woonkamer voorzien is van een meter. Dit is gedaan voor een eerlijke verdeling van de stookkosten. In deze woningen is het mogelijk om de gehele ringleiding met de hoofdafsluiter in de keuken (rode draaigreep) dicht te zetten.

 

 

Zijn er instructies voor het gebruik?

Ja, de instructies kunt u hieronder downloaden.

Assendelftgaarde / Ydenhove
Klik hier om de instructie te downloaden. (instructie 114)

Banckertplein oudbouw
Klik hier om de instructie downloaden. (instructie 204)

Pruylenborg
Klik hier om de instructie downloaden. (instructie 306)

 

 

Schoonmaak

Waar wordt het bedrag dat ik betaal voor 'schoonmaak' voor gebruikt?

Voor de schoonmaak van de algemene ruimtes in de woongebouwen gelden schoonmaakafspraken met een schoonmaakbedrijf. Dit geldt ook voor de groenvoorziening rond sommige woongebouwen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, vindt u terug in de servicekosten. De werkzaamheden verlopen volgens een werkprogramma, zodat inzichtelijk is welk werk wanneer wordt gedaan.

 

 

Een woning zoeken

Waar kan ik het aanbod van beschikbare woningen bekijken?

Het woningaanbod van Rhiant vindt u op www.woonkeus.nl.

 

 

Ik heb dringend een woning nodig. Wat moet ik doen?

Voor mensen die door onvoorziene, ernstige omstandigheden buiten hun schuld dringend woonruimte nodig hebben, bestaat er een voorrangsregeling. In de voorrangsregeling staan de voorwaarden en regels om met voorrang een huurwoning te kunnen krijgen. Meer informatie leest u in de Folder Voorrangsregeling.

 

 

Hoe kan ik mij inschrijven als woningzoekende?

Heeft u interesse in een woning van Rhiant? Dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij Woonkeus.

 

 

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

U kunt uw gegevens digitaal wijzigen via www.woonkeus.nl.

 

 

Woningruil

Kan ik mijn woning ruilen met een andere huurer?

Ja, u kunt uw woning ruilen met een huurder die in een woning woont van Rhiant of een andere corporatie. Die corporatie moet wel toestemming geven.

 

 

Wat zijn de voorwaarden voor Rhiant om woningruil te accepteren?

Allereerst beoordelen wij of uw inkomen aan de voorwaarden voldoet om van woning te ruilen. Vervolgens inspecteert onze opzichter de woning.

ls de woningruil akkoord is, dan sluiten wij een nieuw huurcontract met u voor minimaal één jaar. Daarna wordt het huurcontract automatisch omgezet naar een huurcontract voor onbepaalde tijd. De huur passen wij aan naar de op dat moment geldende streefhuur en maximaal redelijke huur. Voor het opstellen van een huurcontract brengen wij eenmalig een bedrag van € 50,- aan administratiekosten in rekening.

 

 

Hoe kan ik op zoek gaan naar iemand die zijn/haar woning wil ruilen?

Op de landelijke website www.woningruil.nl kunt u zelf een advertentie plaatsen om bekend te maken dat u van woning wilt ruilen. U kunt op die website ook zien welke andere huurders van woning willen ruilen.

 

 

Overlast

Ik heb last van mijn buren. Wat is normaal?

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, ontstaan soms irritaties. Als huurder bent u ervoor verantwoordelijk dat buren geen hinder of overlast van u of uw bezoek hebben. Wij gaan ervan uit dat u rekening met elkaar houdt en meestal gaat dat ook prima. Toch gaan de meeste overlastklachten over harde muziek, het slaan met deuren of lawaai en vervuiling door huisdieren etc. Het is belangrijk dat u eventuele irritaties niet laat oplopen. Probeer ergernissen in eerste instantie zelf op te lossen met uw buren. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met Rhiant via sociaalbeheer@rhiant.nl of telefonisch via 078-6812152.

 

 

Wat kan ik zelf doen?

Maak uw buren attent op de overlast. Als u op een rustige en vriendelijke manier uw probleem bespreekbaar maakt, lost het zich meestal vanzelf op. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken.

 

 

Wanneer schakel ik buurtbemiddeling in?

Als het u niet lukt om met uw buren samen tot een oplossing te komen, kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Deze onafhankelijke bemiddelaars helpen de betrokken buren bij het oplossen van de overlastsituatie. Buurtbemiddeling kan helpen bij tal van onderwerpen waar de conflicten over kunnen gaan. Zoals geluidsoverlast, erfafscheidingen, overhangende bomen, overlast door kinderen, pesterijen, overlast door huisdieren, vernielingen, rommel of vuilnis bij de woning, vreemde geuren en parkeeroverlast.

Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Neem dan contact op met de coördinator via buurtbemiddeling@meedrechtsteden.nl of telefonisch via 078-7508969.

 

 

Hoe meld ik overlast?

Voor het melden van de overlast die u ervaart, heeft Rhiant een formulier beschikbaar. Dit kunt hier downloaden en ingevuld naar ons toe sturen. Wij gebruiken uw melding om een beeld te krijgen van de overlast en stellen eventueel een dossier op.

 

 

Wat als de overlast blijft?

Bij ernstige overlast is samenwerking met bijvoorbeeld politie, Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) of maatschappelijk werk wenselijk of zelfs noodzakelijk. Bij voortdurende ernstige overlast legt Rhiant een dossier aan en start een juridische procedure tegen de veroorzaker. De rechter wordt gevraagd het dossier te beoordelen en een uitspraak te doen. In het uiterste geval kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden en de woning ontruimen.

 

 

Klacht over Rhiant

Ik heb een klacht over Rhiant. Hoe kan ik die melden?

Een klacht zien wij als een waardevol advies! Wij nemen uw klacht altijd serieus en via een vaste procedure in behandeling.

Stap 1:
Bent u niet tevreden en heeft u een klacht? Bespreek dit eerst met de medewerker van Rhiant met wie u contact hebt.

Veel klachten ontstaan door miscommunicatie, uiteenlopende verwachtingen of onvoldoende informatie. Daarom is het raadzaam dit eerst te bespreken met diegene over wie uw klacht gaat. U blijft dan niet rondlopen met wat u dwars zit en eventuele misverstanden kunnen direct worden rechtgezet. Uw klacht geeft de medewerker de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Praten helpt!

Stap 2:
Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u de klacht met de leidinggevende van de desbetreffende medewerker bespreken. Manager WonenManager Financien of Manager Vastgoed.

Stap 3:
Wanneer ook het contact met de leidinggevende geen oplossing biedt, wordt de klacht voorgelegd aan de directeur-bestuurder van Rhiant. Uw klacht kan ter beoordeling ook voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie. Er zijn drie verschillende commissies die verschillende onderwerpen behandelen.

1. Geschillencommissie
Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht door Rhiant, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.
Klachtenformulier

2. Klacht over de woonruimteverdeling
Wanneer u vindt dat de toewijzing van een huurwoning niet correct is verlopen, kunt u dit kenbaar maken bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling. De Klachtencommissie is onafhankelijk van gemeenten, corporaties en Woonkeus Drechtsteden. U kunt een mail sturen naar: klachten@woonkeus.nl.

3. Huurcommissie
De huur en verhuur van woonruimte is gebonden aan regels. Wanneer er een geschil bestaat over de huur en verhuur van woonruimte, kunnen huurder en verhuurder ook bij de huurcommissie terecht. Op de website van de huurcommissie is hierover meer informatie te vinden.